🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szőkefalvi-Nagy
következő 🡲

Szőkefalvi-Nagy (1942-ig Nagy) Gyula, szőkefalvi (Erzsébetváros, Kis-Küküllő vm., 1887. ápr. 11.-Szeged, 1953. okt. 14.): matematikus, egyetemi tanár. - A gimn-ot Erzsébetvárosban s a kolozsvári piar-knál, az egy-et Kolozsvárt végezte, ahol 1909: dri, 1910: mat-fiz. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1909: h. tanár Privigyén, Rózsahegyen és Csíksomlyón, 1910-12: r. tanár Csíkszeredán, közben 1911/12: mat. ösztöndíjas Göttingában, hazatérve, 1912. IX: a kolozsvári Marianum leánygimn. tanára, 1915-29: a f. keresk. isk. ig-ja. 1915: a kolozsvári egy. az algebra és függvénytan tárgykör mtanárává képesítette. 1929: a szegedi polg. isk. tanárképző tanára, 1938/39: ig-ja, egyidejűleg az Apponyi Koll. ig-ja is. 1931: c. ny. rk. tanár, 1939. VII. 1: a szegedi egy. ny. r. tanára, 1939/40: tanszékvez., 1940: dékán. 1940-45: a kolozsvári egy. tanára. 1945: betegen tért vissza szegedi tanszékére, ahol haláláig tanított. - 1918: a SZIA IV. o-a, a MTA 1934. V. 11: l., 1946. XII. 19: r. tagjává, 1947: a Bolyai János Mat. Társ. díszelnökévé vál. - Kolozsvárt részt vett az erdélyi m. művelődési mozgalmakban, első főtitkára volt az Erdélyi Kat. Népszöv. kolozsvári tagozatának, részt vett annak megszervezésében. 1929: a rum. hatóságok, azzal az ürüggyel, hogy leányisk-ban csak nő lehet az ig., elbocsátották. Függvénytani algebrával, geometriával, az algebrai görbék számelméleti tulajdonságaival foglalkozott. - Fm: A geometriai szerkesztések elmélete. Kolozsvár, 1943. (2. bőv. és átd. kiad. Bp., 1968) - Differenciálgeometria. Egy. tankv. Bp., 1979. 88

Mathematikai és Physikai Lpk. 1926. (Szűcs Adolf: Jelentés az 1926. é. Kőnig Gyula jutalomról) - Erdélyi lex. 1928:202. - MTA tagajánl. 1934:69. - Új lex. 1936. V. 201. - Várady-Berey 1934:340. - Ker. m. közél. alm. II:732. - Mat. Lpk. 1954:189. (Obláth Richárd: ~ mat. munkássága) - MÉL II:797. (ezután mindenütt: Szőkefalvi-Nagy) - Szegedi egy. alm. 1971:223. Arck. - MTA tagjai 1975:489. - Magyarok 1986:297. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)