🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szünesziosz
következő 🡲

Szünesziosz, Kürenei (Alexandria, 370/75-414): püspök. - Előkelő pogány családból származott, nagy klasszikus műveltséget szerzett. Alexandriában Hüpatia újplatonikus filozófusnő tanítványa, akit ker. hitre térése után is mélyen tisztelt. Az elszegényedett Kürené város követeként Konstantinápolyban adókedvezményt járt ki a cs-nál, 405: sikerrel vez. hadat a barbárok ellen. Népszerűsége miatt 410 k., annak ellenére, hogy nem volt megkeresztelve és házasember volt, Ptolemaisz pp-évé vál. Fél év habozás után fogadta csak el székét, közben bensőleg teljesen átalakult, de feleségétől nem vált meg. Theophilosz alexandriai pp. szentelte pp-ké, akivel szemben ~ tudatosan ragaszkodott a klasszikus gör. irod-hoz és fil-hoz. Írásaiban tudatosan archaizált és szép kifejezésekre törekedett, fontosnak tartotta a retorikai alakzatokat, a ritmust. - Szövegkiadása: PG 66:1021. V.L.

Vanyó 2000:517.