🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szövetségi Értesítő
következő 🡲

Szövetségi Értesítő, Bp., 1907. jan.-1915. és 1920. rendkívüli szám: az Országos Katolikus Szövetség hivatalos lapja. - Megj. kéthetenként, 1908: évente 4x, össz. 25 sz. Fel. szerk. 1907:1. sz.-1908:2. sz.: Szentiványi Károly, 1911: Hindy Zoltán. Kiad. tul. Orsz. Kat. Szöv. Ny: Stephaneum; 1910:2. sz.: Endrényi Lajos, Szeged; 1911:1. sz.: Stephaneum. - Főlap: Kath. Közl. (1911:3. sz.) A 7-10. Katolikus Nagygyűlés anyagát tartalmazza. - Utóbb: Kath. Közl. (1911). T.E.

Szövetségi Értesítő, Pécs, 1937. szept. 1.: a →Krisztus Király Szövetség hivatalos közlönye. - Megj. egyetlen sz., 4 old. Fel. szerk. és kiadó: Árpás Ferenc. Ny: Szövetségi. - A kz-ként terjesztett lap célja a Szöv. életének megismertetése. Közölte tagjainak adatait, az elhunytak és születettek névsorát. Felhívást bocsátott ki a Krisztus Kir. Szöv. Alapítványi Hivatala létrehozására, előfizetőket toborzott Örökmécs c. lapjára. K.I.

Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:359. (721, 722.)