Magyar Katolikus Lexikon > S > Szörény vármegye


Szörény vármegye (ném. Comitat Szörény), 1873-1880: közigazgatási terület a Magyar Királyságban, Erdély délnyugati határvidékén. - Ferenc József (ur. 1848-1916) kir. 1872. VI. 9: a bánsági határőrvidék és a titeli határőrzászlóalj ter-ét törvényhozási és kormányzati tekintetben megszüntette és visszacsatolta Mo-hoz. Az 1873:27. tc. a volt oláh-bánsági ezred és a volt szerb-bánsági ezred 104.886 fő lakta szolgabírói járásait: a karánsebesit (37 faluval), a bozovicsit (18 faluval), a teregovait (22 faluval) és orsovait (28 faluval) egy tanker-be szervezve, az önálló tvhat. joggal fölruházott Karánsebes város székhellyel - ~ néven önálló tvhat-gá egyesítette. Az 1876:20. tc. Karánsebes önálló tvhat. jogát, a városi vagyon tulajdonjogát nem érintően, megszüntette s a vm. hatáskörébe utalta. A vm-k ter-ét véglegesítő 1877:1. tc. az addig Krassó vm-hez tartozott Vámamarga községet ~hez csatolta. 1873. VIII. 24-1876. IX. 23: Jakab Bogdán ~ és Karánsebes város főispánja, 1876-80: Újfalussy Miklós Krassó vm. főispánja, egyszersmind ~ kir. biztosa. Az 1880:55. tc. Krassó és Szörény vm-t →Krassó-Szörény vármegye néven egyesítette. 88

Corpus Juris Hungarici 1873-1880. - Helységnévtár 1877. Bp., 1878:52. - Pesty 1877. I:315. - Pallas XI:38. (s.v. Krassó-Szörény) - Edelényi-Szabó 1928:674. (31. sz. térkép)