🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szölgyémy
következő 🡲

Szölgyémy Ferenc, OPraem (Esztergom, Esztergom vm., 1857. júl. 28.-Bp., 1933. ápr. 27.): gimnáziumi tanár. - 1869-75: az esztergomi bencés gimn-ban tanult, belépett a jászóvári prem. knk-rendbe, harmadéves teol. tanárjelölt korában elhagyta a r-et. A bpi tudegy-en 1886: lat-m. szakos tanári okl-et szerzett. Léván, 1890: Miskolcon, 1894: Szolnokon gimn. tanár, 1898: Gyöngyösön gimn. ig., 1908-20: a bpi II. ker. kir. kat. főgimn. ig-ja és a Ferenc József Nevelőint. kormányzója. 1919. IV: a komm-k elbocsátották, 1920: nyugdíjazták. - M: C. Velleius Paterculus Róma tört-éről írt 2 kv-e. Ford., bev. és jegyz. Miskolc, 1896. (előbb: miskolci kat. főgimn. értes. 1892) - Tacitus: Párbeszéd a szónokokról. Ford., bev. és jegyzet. H. é. n. - Ünnepi beszéd az esztergomi bencés főgymn. Mária-kongr. 1910. XII. 7-én tartott ünnepély alkalmából. Esztergom, 1910. 88

Kalmár 1907:68; 1910:25. - Szinnyei XIII:1097. - Balogh 1939:59. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szölgyémy Gyula (*Esztergom, Esztergom vm., 1862. márc. 2.): tanító. - 1875-77: az esztergomi bencés gimn. tanulója, 1880: az érs. tanítóképzőben tanítói okl-et szerzett. Esztergom-Belvárosban kántortanító, 1883: kinevezett, 1909-25: nyugdíjazásáig ig. tanító. 1925-36: az érs. tanítóképző kisegítő tanítója. - Olvasó- és gazdakört alapított, az Esztergom vm. Ált. Tanítószöv. elnöke, 1925: díszelnöke, az Esztergom-járási Tanítókör elnöke, a Borászati Egyes. üv. ig-ja, helyi növényvédelmi tudósító, a Kat. Kör választmányi tagja. - M: Földr. előismeretek Esztergom vm. földrajzával a népisk. 3. o. sz. Esztergom, 1891. (3. kiad. 1895, 6. kiad. 1905) 88

Szinnyei XIII:1097. - Halász 1936:270. Arck. - Balogh 1939:60. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szölgyémy János, Fájdalmas Anyáról nev., Piar (Esztergom, Esztergom vm., 1852. okt. 21.-Bp., 1929. okt. 15.): gimnáziumi tanár. - 1864-70: az esztergomi bencés gimn. növendéke, 1870. IX. 8: lépett a r-be, 1874. X. 8: fog-at tett, 1876. VII. 6: pappá szent., tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. Tatán, Magyaróvárt, Kecskeméten, Szegeden, Temesvárt, Kolozsvárt, 1884-88: Bpen tanár, 1891: házfőn., kormánysegéd s a tanárképző int. ig-ja, 1927: tartfőn., az ogy. felsőházának tagja. - M: Világtört. gymn. használatra. 1-3. köt. Bp., 1891-93. (1. r. 2. köt. [2. kiad.] 1902, 3. köt. [2. kiad.] 1903) (3. r. 2. kiad. 1902, 1904) 88

Schem. Piar. 1900:73. - Szinnyei XIII:1097. - Balogh 1939:60. (*okt. 22.) - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szölgyémy József (Esztergom, Esztergom vm., 1913. aug. 17.-Quiery-la-Motte, Fro., 1983. aug. 24.): plébános. - 1936. VI. 21: pappá szent., Bpen hitokt., 1938: Esztergomban zárdalelkész, 1942: Bajtán, 1943: a bpi Szt Család-tp-ban kp. és a Központi Karitász titkára, 1945: ig-ja, 1946: Bp-Lőportárdűlőn, 1947: Héderváron kp. Letartóztatták, 1949. II. 17: a buda-déli internálótáborba hurcolták, rabtársai szerint azért, mert nem akarta elvállalni a papi békemozgalom tervezett lapjának főszerk. állását. Megpróbált Ny-ra menekülni, a határon elfogták. 1949. IV. 26: rabtársaival együtt Kistarcsára vitték. Az internálótáborban sp-ul tanult, azzal a szándékkal, hogy Spo-ba távozik. 1949. VIII. 20: szabadult, Ny-ra szökött. Quiery-la-Motte (Fro.) plnosa. 88

Schem. Strig. 1945:367; 1947:267. - Németh 1991:139, 208. - Havasy 1990:404. (s.v. Szölgyémi) (1951: szabadult) - Hetényi Varga I:247. Arck. (s.v. Szölgyémi)