🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szíjjas
következő 🡲

Szíjjas (1934-ig Szemenkár) János (Békéscsaba, Békés vm., 1902. dec. 31.-Szeged, 1956. máj. 31.): tanítóképző intézeti tanár, csanádi egyházmegyés pap, szentszéki bíró. - Az el. isk-t és a gimn. 7 o-át a békéscsabai ev. Rudolf Főgimn-ban végezte, 1923: a szegedi tanítóképzőben tanítói és kántori okl-et szerzett. 1923-27: esztergomi hittud. főisk. növ-e 1927. VI. 29: Szegeden pappá szent. IX. 1: Csanádpalotán, 1929. IX. 1: Makón, 1934. IX. 1: Szeged-Rókuson kp. 1935. IX. 1: a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. elöljárója. 1935. IX.-1945: a szegedi tanoncisk. hitokt-ja is. 1940. IX. 1-1941. IX. 1: tanulm. szabadsága idején a Liszt F. ZF-n egyh. karnagyi, 1947: középisk. ének- és zenetanári okl-et szerzett. 1941. IX. 1-: a szegedi Hittud. Főisk. énekokt-ja. 1943. III-: a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. óraadója, 1945. IX. 1-: ének- és zenetanára. 1948-: az egyh. isk-k államosítása után az Áll. Tanítóképző tanára. 1956. V. 31: a képző isk. ünnepélyén az „Elmegyek, elmegyek...” népdalföldolgozás vezénylése közben rosszul lett, s néhány perc múlva meghalt. - Írása: A Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. értes. az 1935-36. tanévről. Szeged, 1936. - M: Hittani jegyzetek. 1-3. r. Összeáll. Majtényi Bélával. Szeged, [1941] (Uaz: Hittani kérdések. Tanonc-, gazd.-, ismétlőisk., továbbképző isk., és tanf-ok sz. 1. A parancsolatok, a bűnbocsánat szentsége, az Oltáriszentség, a szentmise. 2. A világ teremtése és berendezése, a ker. istenfogalom. 3. Az igaz vallás, a kinyilatkoztatás forrásai, stb. 2. bőv. kiad. 1942; 3. átd. kiad. 1943; 4. kiad. [1944]) Mi.Pé.

Csillik-Gácser 1994:145. - ~ emlékezete. Szerk. Apró Ferenc. Szeged, 2001. - Tanulm-ok a szegedi katolicizmus tört-éről. Szeged, 2004:271. (Miklós Péter: Város, egyh., társad.)