🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szépvíz
következő 🡲

Szépvíz, Csíkszépvíz, v. Csík vm. (Frumoasa, Ro.): 1. latin plébánia a v. erdélyi egyhm. felcsíki esp. ker-ében. Eredetileg Csikszentmiklóshoz tartozott. Mindvégig kat. maradt. 1901: lett önálló pléb. Tp-át Szt László kir. tiszt-ére szent. Anyakv-ei 1898-tól. Anyanyelve 1940: m., rum. - Plébánosai: 1901: Kovács Mihály, 1936: Timár Sándor, 1942: Rácz György, 1948: Miklós László (1910-65; 1950 k. börtönben), 1965: Szilágyi István, 1978: Pakó Benedek, 1989: Bara Ferenc (1996: is). - Lelkésze 1986: Pakó Benedek. - 1919-23: r.k. vegyes polg. isk-ja volt. - 2. örmény plébánia a v. erdélyi egyhm. felcsíki esp. ker-ében. A beköltözött örm-eket (3-400 személyt 4 pappal) 1769: →Karácsony János erzsébetvárosi főesp. térítette meg. A pléb-t 1785: szervezték meg. A Szentháromság-tp-ot vsz. egy fatp. helyén 1762-85: építették. 1846: bőv., →Fáraó Simon alatt restaurálták, új plébániaházat építettek. A főoltárképen Szt Vártán, Vártán Hunánján lembergi pp. adománya. 4 harangját 1924: öntötték. Téglás kőkerítés övezte kertjében 1820: ravatalozót, 1830: Szt Anna-kpnát építettek. 1881: a hívek száma 202. - Papjai 1724: Sztepán István (vsz. azonos Urmánczi Melkizedek István gyergyószentmiklósi pappal), 1756: Ábrahám János, 1770: Petri Antal, 1774: Szebeni József, 1781: Geron (Gyertyánfi) Minász, 1792: Eranosz István, 1797: Indzsidzsián Sándor, 1814: Pátrubán István, 1822: Dániel Imre, 1844: Petrovics Antal, 1860: Papp Tódor, 1872: Fáraó Simon, 1916: Vákár József, 1929: →Bodurián János. 1959-től a r.k. plnos látja el. Anyakv-ei 1756-tól, Historia domusa 1860-tól. - Az örm. isk. az 1880-as évek végéig működött, végleg 1910: zárták be. - 1730: Roszka I. lembergi örm. kat. prép. alapította a Szentháromság Segélyegyesületet az egyhközs. karitatív és művelődési céljai szolgálatára, magába fogadta az 1897: alapított Oltáregyletet is. Ennek tagjai és családjuk részére hozták létre az Örm. Kaszinót mozigéppel, tenisz- és tekepályával, amelyet 1948: államosítottak (2000: községi kvtár és kultúrotthon). - 2000: a r.k. plnos misézett néha a tp-ban. A plébházat 1995 k. eladták a malensdorfi nővéreknek, akik árvaházat nyitottak. - Lakói 1910: 2300 r.k., 640 g.k., 85 örm. kat., össz. 2990; 1940: 3147 r.k., 240 g.k., 12 g.kel., 8 ev., 50 ref., 6 izr., 3 unit., össz. 3466. **-Szám L.

1. Gerecze II:269. - Schem. Trans. 1913:102. - Barabás 1929:76, 1944:20. - Hetényi Varga II:460. - Léstyán 2000. I:279. - 2. Korbuly Domonkos: Örm. kérdés a hazai közvéleményben. Bp., 1942. - Bogos Mária: A ~i örm. közösség. Bp., 1997. - Ararát 1997/8:6; 22:6. - A ~i Száva-család. Csíkszereda, 2000.