🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Széll
következő 🡲

Széll János Eduárd (Szücs, Veszprém vm., 1893. júl. 10.-Ugod, 1960. febr. 29.): plébános. - A középisk-t Cavaglionéban és Ivreában (Olaszo.) szaléziánusoknál végezte, Csernovicban éretts. 1913. IX. 8: a minorita r-be lépett, a teol-t 1913-15: Marosvásárhelyt, 1921-23: Nagybányán végezte, 1915-18: végigharcolta az I. vh-t. 1921. XII. 8: szerz. fog-at tett. Szegeden 1923. XII. 25: pappá szent. 1924: Lugoson kp., 1926: Marosvásárhelyt tp-ig., 1927: Kézdivásárhelyt hitokt., 1928: Nagyenyeden, 1930: Mosóczytelepen (Arad m.), 1933: Andrásfalván (Bukovina), 1934: Akkermann-Crasnán (Besszarábia), 1936: Vozvodzasában (Bukovina) lelkész. 1941: Hadikújfaluban (Bács-Bodrog vm.) a bukovinai telepesek lelkésze, 1942: Királydarócon, 1943: Csáffán lelkész, 1945. V.-IX: Veszprémben kórházlelkész. 1945. IX: Pápateszéren ideigl. adm. 1946. VI. 5: a jászvásári pp. egyhm-jéből elbocsátotta, 1946. VI. 18: fölvették a veszprémi egyhm-be, Ugodon adm., 1949. X: plnos. - Írásai: 8 levele ford-ban: Chibu Onisifer: Ordinul Franciscaniler Conventuali Minoritii din Transilvania. I. köt. (Bucuresti, 1973) - M: A bocsánatos bűn. Megfontolások és példák. Írta Andreas Beltrami. Ford. Arad, 1929. 88

Monay 1953:115. - Pfeiffer 1983:975. - Diós 1999:210. (4759.)

Széll József (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1891. márc. 1.-Bp., 1956. márc. 28.): kanonok. - A gimn-ot Vácott, a teol-t a bécsi egy-en végezte, 1913. VIII. 15: pappá szent., 1915. III. 20: a hittud. dr-ává avatták. Tápióbicskén, 1915: VII: Vác-Felsővárosban kp. és a szem. szentírástud. h. tanára. 1948 (már): garábi prép. 88

Chobot 1917:930. - MKA 1929:120. - Tóth 1948:101. - Pilinyi 1943:102. - Schem. Vac. 1948:5. - Diós 1999:210. (4760.)

Széll Kálmán (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1888. szept. 1.-Kistarcsa, 1953. ápr. 4.): kanonok. - A gimn-ot Vácott, a teol-t az innsbrucki egy-en végezte, 1911. VII. 26: pappá szent. Püspökhatvanban, Csömörön kp., 1913: ppi udvari kp., 1916. III. 20: teol. dr. - 1929: ppi titkár, a váci szem. fil. tanára. 1947: őrknk., a szem. rektora. 1948 (már): ehellősmonostori apát. 1950. VIII: egyidőben Brusznyai József (1922-) teol. tanárral és →Oetter György irodaig-val hurcolta el lakásáról az ÁVH. Az Andrássy út 60-ban „kihallgatták”, a kistarcsai internálótáborba vitték, ahol a papi szoba lakója. Kb. 2 évi raboskodás után kórházba került és meghalt. 88

Chobot 1917:930. - MKA 1929:120. - Pilinyi 1943:102. - Tóth 1948:101. - Schem. Vac. 1948:5.- Hetényi Varga I:421. (†ápr. 4.) - Diós 1999:210. (4762.) (†ápr. 9.)


Széll Gizella Paula SZLT (Vállaj, Szatmár vm., 1898. ápr. 15.–Bakonybél, 1988. febr. 18.): szerzetesnő. – 1914. XI. 1: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, a székesfehérvári árvaházban dolg. – 1950 u. a bakonybéli szoc. otthon egyh. megbízottja. A verőcei Migazzi-, 1976: a bakonybéli otthon gondozottja. r.k.