🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Székesfehérvári Püspöki Könyvtár
következő 🡲

Székesfehérvári Püspöki Könyvtár (lat. Bibliotheca Episcopatus Albaregalensis), 1777-: a →székesfehérvári püspökség könyvtára. - Kezdetben a pp-ök személyes kv-hagyatékából táplálkozott, 19. sz. fejlődése ezért hullámzó volt, az egyes főpapok személyes érdeklődésétől függően. A ~ rendezésére az első sikertelen kísérletek Prohászka Ottokár ppsége idején (1905-27) történtek, ám a megnyugtató rendezés Shvoy Lajos idején (1927-68) történt, Kuthy István vezetésével. A gyűjtemény tudatos fejlesztése is ekkor, 1934: kezdődött meg, elsőként a pléb. kvtárak legrégebbi köteteinek begyűjtésével, majd korszerű irod. vásárlása révén. A ~ muzeális állománya országos jelentőségű: 5 kódexet, több mint 500 ősnyomtatványt és ugyanennyi antikvát tartalmaz. E kötetek több mint 90%-ban Pauer János pp., történész kvtárából származnak. Jelentős bibliofil pp-ök még: Horváth János, Steiner Fülöp. A gyűjt. elsősorban teol. szakkvtár, de tört. és fil. munkák is jelentős arányban találhatóak benne, jelenlegi fejlesztésének is ezek fő irányai. - A ~ törzsanyagán kívül őrzi az 1952: megszüntetett →székesfehérvári szeminárium és teológia kvtárát is, mely egyidős az 1801: alapított tanintézettel. Fejlesztése 1834-ig a →székesfehérvári székeskáptalan knk-jainak hagyatékából történt, ekkortól a knk-ok a kvtárnak fizetett egyszeri megváltással kv-eik felett végrendelkezési jogot kaphattak. Ebből a bevételből szerény, ám tudatos fejlesztésre nyílt lehetőség. Az állományt 1934-35: Kuthy István vezetésével katalogizálták és rendezték. - A ~ őrzi az 1941: szombathelyi mintára megszervezett, rövid életű Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka Ottokár Kölcsönkönyvtára állományát is, továbbá szükség esetén ment pléb. kvtárakat és kvtártöredékeket. A ~ a ppi palota ÉNy-i szárnyában és egy külső raktárban nyert mintegy 70.000 kötetet őriz. Néhány kötete a →Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban látható. M.G.

Székesfehérvári Szle 1937/3-4:36. (Kuthy István: Emlékek a ~ múltjából) - Magyar Kv-szle 1967:191. (Sulyok János Ignác: A székesfehérvári Pauer-gyűjt.) - Fejér M. Könyvtáros 1976. (Uő: A ~) - SZJN 1977:154. (Uő: A ~) - Honismeret 2000/3:74. (Mózessy Gergely: A székesfehérvári egyhm. kulturális értékmentő munkája a harmincas években)