🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Székelyudvarhelyi kódex
következő 🡲

Székelyudvarhelyi kódex, 1526/1528: 188 levél terjedelmű, magyar nyelvű, vegyes tartalmú kézirat. - Nagyobb részét →Nyújtódi András OFM ford. és másolta Judit nevű apáca húga számára. Tartalmazza Judit könyvének fordítását, a legrégibb m. katekizmust, egy halálról szóló elmélkedést és példagyűjteményt, 2 szerzetesi életre vonatkozó elmélkedést és a vasárnapi evangéliumi olvasmányoknak egy csonka sorozatát. A ~ 1810: Fancsali Dániel tulajdona volt, tőle került a székelyudvarhelyi kat. gimn. kvtárába, 2001: a székelyudvarhelyi r.k. pléb. őrzi. - Kiadásai: ~. Kiad. Katona Lajos. Bp., 1908. (Nyelvemléktár15.) - ~. Kiad. N. Abaffy Csilla. Uo., 1993. (Régi m. kódexek 15.) M.E.

M. Nyelvőr 1913. (Zádor Béla: A ~ kiadásához) - ItK 1918. (Király György: Világbíró Sándor mondája a régi irodalmunkban); 1940:242, 356. (Waldapfel József: A ~); 1964:681. (Szabó Flóris: Források kódexeink halál-szövegeihez) - Acta Univ. Szeg. 1967:49. (Pálfalvi Etelka: A ~ fordítójának önálló megnyilatkozásai)