🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Székelyudvarhely
következő 🡲

Székelyudvarhely, Oderhey, Areopolis, v. Udvarhely vm. (Odorheiu Secuiesc, Ro.): 1. vár. 1492 e. Báthori István vajda építtette, talán korábbi vár helyén. 1562-65: a székelyek fékentartására János Zsigmond a régi felhasználásával új erősséget emeltetett. Ez volt Székelytámadt, a Lécfalva mellett emelt pedig Székelybánja. 1599: a székelyek lerombolták. 1621 u. újjáépítették. 1661: a törökök pusztították, de ismét helyreállították. 1704: a kurucoké lett, akik lerontották. Ezután Csonka-várként emlegetik. Megközelítően szabályos négyszög alakú vár volt, sarkain bástyákkal, 2 rondellával és kaputoronnyal. Vizesárok övezte. Jelentős maradványai állnak. - 2. esperesség a v. erdélyi egyhm-ben. Plébániái 1904: Atyha, Bözödújfalu, Etéd, Farkaslaka, Fenyéd, Homoródkarácsonfalva, Homoródremete, Kadicsfalva, Kápolnásoláhfalu, Korond, Küküllőkeményfalva, Lengyelfalva, Lövéte, Máréfalva, Oroszhegy, Oroszhegyvarság, Pálfalva, Parajd, Székelykeresztúr, Szentegyházasoláhfalu, Szentkirály, Szentlélek, Szenttamás, Szováta, Vágás, Zetelaka, Zsombor. - 3. plébánia. 1332: már létezett. Tp-át Szt Miklós tiszt-ére sztelték. Lakói 1556: ref-ok lettek. 1636: alapították újra. Mai Szt Miklós-tp-át 1793: építették. A szószéket Hoffmayer Simon kolozsvári mester készítette. Akv. 1689-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., ném., rum. - Filiái 1917: Ábránfalva, Árvátfalva, Bikafalva, Felsőboldogfalva, Homoródszentlászló, Miklósfalva, Ocfalva, Patakfalva, Sándortelke, Telekfalva. - Plébánosai: 1317: Conradus, 1332: Stephanus. 1592-: jezsuiták, akik kat. gimn-ot is vezettek (1593-96: →Marosvásárhelyi Gergely), 1634-42: Pálfalvi Péter (ferences lett, 1661. X. 21: a tatárok betörésekor Csíksomlyón a padláson megégett), 1750: Léstyán Mózes, 1774: Török Ferenc, 1804: Vizi Ferenc, 1816: Sombori József, 1822: Fancsali Dániel, 1831: Jánosi Elek, 1833: Raymund János, 1854: Ferenczi József, 1858: Csató József, 1876: Demeter András, 1884: Jung-Cseke Lajos, 1906: Mikes János gr, 1911: Pál István, 1934: Sándor Imre, 1939: Sass Antal, 1968: László Ignác, 1978: Bálint Lajos, 1981: Pálffy Géza, 1984: Kovács Sándor (2006: is). - Jakab László (*1911) ~i hittanár 1952. II. 4-9: letartóztatásban. Pálfi Géza (1941-84) plnos az 1983 karácsonya utáni sorozatos kihallgatások következtében halt meg. - 3. A jezsuiták 1592-1773: vezették a pléb-t és 1948-ig fenntartották a →Székelyudvarhelyi Katolikus Gimnáziumot. - 4. Szt Péter és Pál ferences konvent és tp. A ferencesek 1604: jártak a városban, de csak 100 év múlva tudtak megtelepedni. 1734-39: a tp., 1736-79: a konvent készült el. 1928: a filozófus növendékek számára új házat építettek. 1900-ig elemi iskolát tartottak fenn. - 5. A r.k. leány polg. isk-t 1919: a Szatmári Irg. Nővérek alapították. 1928: a rum-ok az isk-t bezárták. 1941 őszén nyílt meg ismét és működött még 1943/44: is. - Lakói 1910: 5945 r.k., 177 g.k., össz. 13.014 (filiákkal); 1940: 6505 r.k., 170 g.k., 51 g.kel., 278 ev., 3688 ref., 324 izr., 849 unit., 20 bapt., 44 egyéb vall., össz. 11.929. - 1904-18: m. áll. polg. isk-ja 1918: r.k. polg. leányisk., amit 1919: a Szatmári Irgalmas Nővérek vettek át, 1928: a rumének bezárták. 1940/41: áll., 1941-44(?): r.k. polg leányisk. 1942/43: államsegéllyel 6 tanár okt. - Kat. sajtója: 1936: Vakációs Levelek, 1990-: Kat. Sionunk.  Bá.B.-88-**

1. Kiss 1987:202. - Vártúrák III:457. - 2. Gerecze II:950, 1185. - Aggházy II:263. - Schem. Trans. 1913:244. - Barabás 1929:77; 1944:20. - Polg. isk. 1942/43:366. - Hetényi Varga II:418, 465. - Léstyán 2000. I:353. - 4. Cat. Steph. 1947:32. - 5. Mészáros 1988:260.