🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szécskay
következő 🡲

Szécskay György (Valkány, Torontál vm., 1880. márc. 20.-Pittsburgh, Pa., USA, 1958. máj. 25.): újságíró, szerkesztő. - Az el. isk-t Szegeden, Pancsován és Nagykikindán, a gimn-ot Kalocsán, a II., V. és a VII. ker. Barcsay u. főgimn-ban végezte; 6. o-os korában egy diákkirándulás leírásával orsz. diákdíjat nyert. 1902: az Orsz. Nemz. Szöv. megbízásából ódát írt az amerikai m-oknak küldött turulos zászló bpi avató ünnepélyére. 1904: az Orsz. Nemz. Szöv. jegyzője, meghívták a Tárogató c. lap szerk-jének. 1904. IX. 1: New Yorkba érkezett. E lap 1905. II-i megszűnésével McKeesportba (Pa.) került, a Magyarok Csillaga s-szerk-je. E lap VII. 1: beolvadt a clevelandi (Oh.) Szabadságba, ennek s a Szabadság kiadásában megindított Esti Újságnak munk. Hamarosan a M. Hírmondó és a M. Napilap munk. 1905: New Yorkban egy társával megvásárolta az Új Világ szépirod. folyóir-ot, amelyet saját nyomdájában nyomtatott s 1 é. szerk. Ennek anyagi veszteségei miatt 1906-12: Passaicban (N. J.) szövőgyári írnok. 1912: a New York-i Amerikai M. Népszava munk. és pittsburghi irodavez-je. Rövid trentoni (N. J.) megszakítás után visszaköltözött Pittsburgh-be ahol az Amerikai M. Népszava kerületi szerk-je és irodavez-je. 1938(?): A Jó Pásztor g.k. hetilap dolgozótársa. A Petőfi Társ. l. tagja. - M: Idegen világban. Versek és dalok. A holt ország és egyéb elb-ek. New York, 1909. - Amerikai m. nóták. (4 dalból álló kottafüzér, Serly Lajos és Waltner Péter megzenésítései) Uo., 1919. - Vándordalok. Újabb versek. Uo., 1920. - Baltimorei rapszódia és más amerikai m. versek. Pittsburgh, 1938. (Szécskay György kv-e 3.) - Őszi tarlózás 50 éves mezőn. Uo., 1947. 88

Könnyű László: Az amerikai m. irod. tört. 2. jav. bőv. kiad. St. Louis, 1986:34. - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)