🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szászsebesi Névtelen
következő 🡲

Szászsebesi Névtelen, Captivus Septemcastrensis, OP (Romosz, 1422 k.-Róma, 1502): erdélyi (vsz. szász) történetíró. - 1438: a szászsebesi isk. tanulójaként török fogságba esett, ahol 20 é. töltött. Szabadulása után Rómába került és domonkos szerz. lett. Személyét a kutatás Georgius de Hungaria baráttal azonosította. A törökök fogságában készített följegyzései alapján írta meg a törökök erkölcseiről, életéről és haszontalanságáról szóló kv-ét: Tractatus de moribus, conditionibus et nequitia Turcorum (Urach, 1481), mely a következő 5 év során 14 lat. és 9 ném. nyelvű kiadást ért meg, az egyikhez 1530: M. Luther írt előszót. A kv. az oszmán világról alkotott eu. kép ősforrása. A szerzőt vallásos világnézete, művének a ker. embert hitre nevelő vonásai a kk-hoz kötik. Az a törekvése azonban, hogy a törökök életmódját valósághűen ábrázolja, a humanizmus irányába mutat. - M. ford.: Rabok, követek, kalmárok az oszmán birod-ról. Közreadja Tardy Lajos. Bp., 1977. V.S.

Capesius, Bernhard-Göllner, Carl: Der Ungenannte Mühlbächer. Leben und Werk. Hermannstadt, 1944. - Sienerth, Stefan: Geschichte der siebenbürgischdeutschen Literatur von den Anfängen bis zum Ausgang des sechszehnten Jahrhunderts. Cluj-Napoca, 1984:80.