🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szárdeszi Melitón
következő 🡲

Szárdeszi Melitón (†2. sz. vége): apologéta. - 150 u. Szárdesz pp-e, korának egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb írója. 19-20 művet írt, melyek közül Szt Jeromos (347 k.-419/420) már csak 7-et ismert, majd szinte minden írása elveszett. Euszebiosz „eunuchnak” nevezi, tehát coelebs volt, elzarándokolt Palesztinába, felkereste a szt helyeket is. - 169-176: megírt Apológiájából mindössze néhány sor maradt ránk. Arra figyelmeztette Marcus Aurelius cs-t, hogy a kereszténység bebizonyította, nem ellensége a római birod-nak, sőt, támasza lehetne. A keresztségről írt művéből egy oldalnyi részlet maradt meg. - Húsvéti homíliáját 1940 óta ismerjük. Amíg ez ismeretlen volt, ált. volt a vélemény, hogy az ortodox kereszténységen belül Hippolütosz és Órigenész voltak az elsők, akik a görög retorika eszközeivel éltek homíliáikban. A nézet módosításra szorul, mert már ~ mesterien alkalmazta az összes retorikai alakzatot. Árad belőle a szónoki erő, minden sorát áthatja az érzelem heve. Sokan és sokat tanultak tőle. Tertullianus ugyan gúnyolódik szónoki stílusán, eleganciáján, de ő is sokat tanult tőle, retorikai és tartalmi szempontból egyaránt.- M: ÓÍ VIII:526. (A húsvétról. Ford. Vanyó László.)  V.L.

LThK VII:258. - Vanyó I:275. - Vanyó 2000:235.