🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szántay-Szémán
következő 🡲

Szántay-Szémán (1934-ig Szémán) István (Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 1880. júl. 5.-Miskolc, 1960. dec. 22.): g.k. lelkész, általános helynök. - Eperjesen éretts., Bpen tanárképzőt, Eperjesen jogakad-t és teol-t végzett. 1903. IX. 20: Vályi pp. pappá szent. Sósújfalun, majd Eperjesen s-lelkész, uo. egyben a g.k. tanítóképző tanára. 1905: az eperjesi főgimn. hittanára, 1907: egyhm. tanfelügy., 1911: sztszéki tanácsos, az I. vh-ban táb. főlelkész. 1915: a SZIA III. o. tagja, 1916: főtanfelügy., 1920: tb. knk., a trianoni béke aláírása után Mo-ra jött, 1920: előbb a Nemzetiségi Min-ba, 1922: a VKM-ba került. 1925: a →miskolci apostoli kormányzóság ált. helynöke és főtanfelügy-je, 1927: p. prel., 1938: archipresbiter, 1939: a miskolci tanker. közokt. tanácsának elnöke, 1939: a →Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség üv. elnöke. Munk. volt 1910. V. 6-1912. I. 6: a Felvidék c. eperjesi hetilapnak, a Görög Katholikus Tudósítónak, a Görögkatholikus Lelkipásztornak és főv. lapoknak. 1913. I. 5-1917. XI. 1: az Eperjes c. tanügyi és társad. lap, 1918. I: az Egyház és Iskola c. hiv. közl. főszerk-je; 1934. I-1942. XII: alapító fel. szerk-je, majd a szerk-biz. elnöke a Keleti Egyház c. folyóir-nak, ahol fontosabb tanulm-ai: A K-i szt Congregatio (1934:81.); Volt-e kat. az orosz nép? (1934:11.); Az orosz theológiai irod. ált. képe (1934:249.); Unió v. unifikáció (1935:102.); Rítus és rítusváltoztatás (1935:242.); Katolicizmus és unió (1936:3.); Dogmatikai kérdések a K-i egyházszakadásban (1936:194.); Aranyszájú Szt János, az „Eucharisztia doktora” (1937:51.); A gör. rítus lit. kv-ei és m. nyelvre való átültetésük (1938:41.); Szt Jakab ap. lit-ja (1938:256.); Két szert. - egy egyh. (1939:74.); A flórenci zsin. tanúságai (1939:166.); Kelet anachorétainak és szerz-einek érdemei (1940:9.); Ősi szerz-ek K-en (1940:38.); Az ősi lit-ról (1940:25.); Az egyh. útja a K-i szakadásig (1941:156.); A K-i Kongr. hatásköre (1941:208.); Uniós kísérletek (1942:3.). - M: A három szt pp-ről nev. ungvári növendékpapság egyházirod. isk-ja kvtárának jegyzéke. (Karezub Pállal) Ungvár, 1900. - Mária felé. Eperjes, 1904. - A bold. Szűz Mária tiszt-e a gör. egyh-ban. Bp., 1908. - Innen-onnan. Orosz elb-ek. Uo., 1908. - G.k. szert-tan. Uo., 1911. - Csodatevő Szt Miklós élete és csodái. Uo., 1913. (Népiratkák 284.) - Az újabb orosz irod. a régibb irod. történetének vázlatával. Uo., 1926. (Szt István kv-ek 38.) - Szívünk vigasztalója. Oktató és imádságos füz. a Jézus Szt Szívét tisztelő g.k. hívek épülésére. Szerk. Máriapócs, 1927. (Máriapócsi kis kvtár 2-5.) - Mindennapi kenyér. Miskolc, 1930. - Az unionizmus. Uo., 1932. - Kelet és az Euch. Összeáll. Uo., 1937. - A pápaság az orosz ortodoxia tükrében. Uo., 1938. - Dicsérjétek az Úr nevét. Ima és énekeskv. Többekkel. Uo., 1938. - Dicsérjétek a mi Istenünket. (az előbbi kivonata) Uo., 1939. - Hogy mindnyájan egyek legyünk! Írta Ivan Marianov. Uniós kézikv. Ford., átd. Bp., 1939. - A gör. rítus lit. kv-ei és m. nyelvre való átültetésük. Miskolc, 1939. - Császárnőm parancsára. Legendás tört. a képrombolás korából. Uo., 1940. - A tükör összetört. Reg. Uo., 1942. - A szt unió hőskora. Kuncevics Szt Jozafát polochi érs. élete és vtsága. Uo., 1943. (Szt Miklós Uniós kvtár kiadványai 1. sz.) P.I.

Kalmár 1910:54. - M. Állam 1908:24. - Szinnyei XIII:660. (s.v. Szémán) - K-i Egyh. 1934:265; 1939:48; 1941:66. - Miskolci g.k. korm. 1940:70. - Hajdúdorogi Körlevél 1951:1. sz.