🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szánoki
következő 🡲

Szánoki Gergely, Sanocki (Szánok, Lengyo., 15. sz. eleje-Lemberg [Ilyvó], Lengyo., 1479): érsek. - A Visztula forrásvidékén, Galíciában, a m. határ közelében született, ahová nemes származású atyja, Sz. Péter költözött. 12 é. kora után huzamosabb ideig Krakkóban (Galícia) élt, majd Eu-ban vándorolt. Megtanult ném-ül és 5 é. No-ban bolyongott, kv-eket másolt és tanítványaitól kapott fizetségből, zenélésből és éneklésből élt. 1430 k. Krakkóban éneklő kántor, 1439 k. a 7 szabad műv. mestere, Tarnowski gr. meghívta fiai nevelésére. Ott kezdett költeményeket írni. II. (Jagelló) Ulászló lengy. kir. (ur. 1386-1434) halálakor ~ írta meg sírversét (Dlugoss lengy. tört-ében maradt reánk). Tanítványaival Krakkóba költözött, hol a királyfiak, Jagelló Ulászló és Kázmér társaságába jutott; az udvarnál is megkedvelték. 1440: wieliczkai plnos. I. (Jagelló) Ulászló m. kir-t (ur. 1440-44) Mo-ra kísérte, aki őt tanácsosául szemelte ki, 1441: követként küldte Lengyo-ba a török elleni segédhadakért. Az Erzsébet-párti m. főurakat I. Ulászló részére megnyerte, s bár a →szegedi eskü után ellenezte a →Cesarini Julián sürgette tör. elleni háborút, elkísérte a kir-t Várnáig, a vesztett →várnai csatából megmenekült. 1445-51: Hunyadi János fiainak nevelője. Mint követ tért vissza Lengyo-ba. 1451-1479: lembergi (ilyvói) érs. - Művei nagyobb része elveszett. A lembergi kápt. levtárában a 18. sz: egy kódex Orationes, epistolas et carmina seculi XV. exitu parvis foliis«exaratas» c. művét foglalta magában; a kódexnek a 19. sz: nyoma veszett. 88

Szinnyei XIII:376. - Gams 1873:351. (s.v.Sanoczki)