🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Számord
következő 🡲

Számord Ignác (Tapsony, Somogy vm., 1857. aug. 25.-Esztergom, 1934. nov. 23.): pap, óvónőképzői igazgató. - Az esztergomi bencés gimn-ban tanult, a teol-t Esztergomban végezte, 1880. VI. 30: pappá szent. Nagymaroson és Somorján, 1883: Esztergom-Belvárosban kp., 1890: az esztergomi Szt Anna-szegyh. javadalmas lelkésze, 1892. IX-1918: az óvónőképző ig-ja, 2 é. a kisdedóvó társulat titkára, a Jézus Szt Gyermeksége Műve alig-ja, a SZIT tb. tagja. 1921: c. knk. - M: Az ájtatos és ügyes ministráns fiú. Esztergom, 1888. - Énekfüzér. A kat. hívek, különösen az ifj. sz. Uo., 1891. (3. kiad. 1892) - Kisdednevelés és módszertan a r.k. kisdedóvónőképző int-ek sz. 1-3. köt. Bp., 1897. (1. r. 3. kiad. Uo., 1915) - Lélektan a kisdedóvónőképző int-ek sz. Esztergom, 1897. - Az óvónőképző és tanítónőképzés egyesítése. Uo., 1898. - Kicsinyek áhítata. Összeáll. Uo., 1898. (3. kiad. Bp., 1931) - Olvasókv. a gazd. és ált. ismétlő-isk. használatára. Bp., 1899. (Többekkel 2. jav. kiad. 1900; 3. kiad. 1905) - Az esztergomi Szt Anna-tp. és a vele kapcsolatos intézetek. Esztergom, 1901. - Emlékeztető az Esztergom-főegyhm. papság sz. Uo., 1917. 88

Szinnyei XIII:358. - Schem. Strig. 1930:175. - Kisdednevelés 1935:31. Arck. - Balogh 1939:58. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)