🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Számek
következő 🡲

Számek György, Szt Alajosról nev., Piar (Munkács, Bereg vm., 1862. szept. 6.-Temesvár, 1910. jún. 10.): gimnáziumi tanár. - 1879. VIII. 27: Vácott lépett a piar. r-be, a gimn. 7-8. o-át Kecskeméten, a teol-t 1883-84: Nyitrán végezte, 1884. VI. 23: szerz. fog-at tett, 1884. XII. 28: Nyitrán pappá szent. 1885-86: a Ferenc József Tudegy-en gör-lat. szakot végzett, 1887: a hittud. és a fil. dr-ává avatták. 1887: Podolinban, 1888: Temesvárt, 1893-1901: Kolozsvárt gimn. tanár, 1902-10: a temesvári főgimn. ig-ja és a gör. nyelv tanára. - Cikkei: temesvári Tört. és Régészeti Értes. (1889: Néhány szó az Árpád-kori érmekről, Szerb telepítvények D-Mo-on, 1891: A pestis pusztítása D-Mo-on 1738-1740), kolozsvári kat. főgimn. értes. (1895: A régi Róma), gyulafehérvári Közművelődés (1898), M. Állam (1903:121. sz. Szerb telepítvények D-Mo-on). - M: Grammatica scriptorum priscorum latinorum usque ad Plautum. Temesvár, 1899. 88

Schem. Piar. 1908:47; 1911:76. - Szinnyei XIII:357. - Koltai 1998:357. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)

Szamek József, Szt Rozáliáról nev., Piar (Gödöllő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1900. márc. 20.-Bp., 1945. jan. 5.): teológiai tanár. - Vácott 1915. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn-ot 1917: Rózsahegyen, 1918: Kecskeméten , a teol-t Bpen végezte. 1921. XII. 24: ünn. fog-at tett, 1924. VI. 22: pappá szent., hittan szakos tanári okl-et szerzett, 1928: hittud-ból drált. 1924: a mosonmagyaróvári, 1928-32: a bpi piar gimn. hittan tanára., 1932-34: a Kalazantinum lelki ig-ja és teol. tanára, 1935-39: elöljárója és teol. tanára, 1939-45: teol. és fil. tanára. 1945. I. 5: a szovjet csapatoktól körülzárt, ostromlott Budán nyoma veszett. 88

Barthos-Csetri-Luttor 1929:23. - Koltai 1998:362. - Somorjai 1993:140. (1187.) (dissz. A Szentháromság és a természetfölötti élet viszonya Scheeben fil-jában) - Hetényi Varga 2002. II:594.