🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szályka
következő 🡲

Szályka Rózsa, Miklós Györgyné (Klézse, Bákó m., Ro., 1894-Klézse?, 1970): népi énekes. - Iskolába nem járt, írni-olvasni nem tudott, csak anyanyelvén beszélt. Falujából ritkán mozdult ki: búcsúkor a környező falvakba, legmesszebb Bákó városában járt. 9 gyermeket szült, négyet nevelt föl. Kicsiny földjükön ő gazdálkodott, férje a helybéli bojárhoz béresnek szegődött. - Dalait édesanyjától és a guzsalyosokban leány pajtásaitól tanulta. Számos dalt őrzött meg a moldvai csángó népzene ősi rétegéből. Régies, díszítményekben gazdag előadásmódját hangszalagon is megörökítették. Több dalnak egyedüli tudója volt, neki köszönhetjük pl. A talányfejtő leány ballada énekelt formájának egyetlen fölvételét. - Dalai megtalálhatók a tud., tanügyi, népszerűsítő kottás és hangzó népzenei kiadványokban. Kallós Zoltán adatközlője, aki 1954-: gyűjtött tőle. Világi dalainak kiadása: Új guzsalyom mellett (Bukarest, 1973). D.Má.