🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szádok és társai
következő 🡲

Szádok és társai, B. (†Szandomír, Lengyo., 1260. jún. 2.): domonkos vértanúk. - A rendi hagyomány szerint Szádokot 1221: maga Szt Domonkos küldte Mo-ra, B. Pállal és 3 testvérrel. Előbb a zágrábi, 1259: a szandomíri konvent priorja. Följegyezték, hogy a város ostroma előtti napon a novícius, akinek a martirológiumot kellett olvasnia, a következő nap vértanúinak fölsorolását a testvérek nagy megdöbbenésére így fejezte be: „Szandomírban 49 vértanú szenvedése”. Másnap, VI. 2: a tatárok megrohanták a várost, behatoltak a domonkosok Szt Jakab-tp-ába, és megölték ~t, miközben ők a →Salve Reginát énekelték. Innen ered az a domonkos szokás, hogy a haldokló testvér ágyánál a Salve Reginát éneklik. - Szádok társai a következők: Pál szubprior, Malakiás szónok, András alamizsnás, Péter kertész, Jakab novíciusmester, Ábel számvevő, Simon gyóntató, Kelemen, Barnabás, Illés, Bertalan, Lukács, Máté, János, Fülöp páterok; Joachim, József és István diákonusok; Tádé, Mózes, Ábrahám, Vazul szubdiákonusok; Dávid, Áron, Benedek, Onofrius, Domonkos, Mihály, Mátyás, Mór, Timóteus klerikusok; Jordán, Felicián, Márk, János, Gerváz, Kristóf, Donát, Medárd, Bálint fogadalmas tanulók; Dániel, Tóbiás, Makár, Rafael, Izaiás novíciusok; Cirill szabó, Jeremiás cipész, Tamás orgonista. - Tiszt-üket VII. Pius p. 1807: hagyta jóvá. Ü: a r-ben jún. 2. **

SzÉ 1984:808. - BS XI:562. - Puskely 1994:181.