🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége
következő 🡲

Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége, 1958. dec. 14.-: magyar emigráns szakszervezet, a svájci CNG keresztény szakszervezet rendes tagja. - Zürichi (Piroska Elemér, Farkas Loránd, Bozsóki János, Böröcz József, Hunyadi Mátyás) és olteni (Harangozó Ferenc, Szpaits Mihály, Hanzély Menyhért) emigráns m-ok kezdeményezésére alakult meg bázeli, aaraui, St. Gallen-i, luzerni, herisaui m-ok részvételével. Később Bernben és Badenban is alakultak helyi csoportjai. Neve kezdetben Svájci Keresztény Magyar Munkásszövetség, de tagjait nem vallási alapon, hanem a magyarsághoz tartozás alapján szervezi. A hivatásbeli és szellemi érdekvédelem mellett fő feladatának a tagok magyarságának ápolását tekinti. Közreműködött a m. menekültek betegségbiztosításának rendezésében, munka- és lakásszerzésben, beilleszkedésüket nyelvtanf-okkal és állampolgársági vizsgára való felkészítéssel is segítette. Támogatta a →Kastli Magyar Gimnáziumot (No.). Segíti a Ny-i m. kv-kiadást és kv-terjesztést, a m. cserkészetet és a hétvégi m. nyelvoktatást. Gyámsági, örökösödési, vállási, vízumügyekben jár el a hatóságoknál, kezdeményezésére szociális egyezmény jött létre Svájc és Mo. között. Magyar a Magyarért elnevezéssel anyagi alapot létesített menekült magyar családok egyesítésére, ill. a trianoni határokon kívül rekedtek segélyezésére, kezdeményezte a Benes-dekrétumok felülvizsgálását. A ~ alapszabálya tagságának költözködési pótlékot, házasságkötés és gyermek születése esetén egyszeri gyorssegélyt garantál. - Székhelye 1965-ig Olten, azóta Zürich. Elnöke: Hanzély József, 1965: Böröcz József (1992: megkapta a M. Közt. Középkeresztjét, 1998: a M. Örökség Díjat). Bo.Gy.