🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Svábfalva
következő 🡲

Svábfalva, Svábfalu, Schwabsdorf, Svábóc, v. Szepes vm. (Švábovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd szepesi egyhm. savniki esp. ker-ében. - 1248 k. alapították. Tp-át 1248 k. Szt Fülöp és Jakab tit-ra sztelték. - Divald Kornél a 20. sz. elején a hajó É-i falán három sorban 14-15. sz. falképeket látott. A legalsó sorban Szent László legendája:1. Cserhalmi ütközet a kunok hátráló lovas csoportjával, 2. A párbaj lóháton, 3. A birkózás gyalog. A szentély É-i falán megrongált s bemeszelt falképek: Szt Fülöp és Jakab ap. élete. A főoltár mögött szentségfülke, keretén háromszögletes orommal, kovácsoltvas ráccsal. - Az 1350/70: készült ~i Madonna legszebb 14. századi szobraink egyike. Részletformái a →toporci Madonnáéval azonosak, alakja mégis elegánsabb, nyúlánkabb, törzsének „S” íve kecsesebb, köpenyredőinek plasztikája finomabb faragású, a jobb karjáról aláhulló drapéria rajza változatosabb. Veszteség, hogy Mária és a kis Jézus arcát otrombán átfaragták. - Az 1500 k. Vir dolorum a Stoss-művészettel eleven kapcsolatot tartó felvidéki szobrászat emléke. Arcformája, szakálla, bajusza, simán mintázott testfelülete közeli rokon a →szepesolaszi feszülettel, csupán drapériaformáik különbözőek. A ~i Madonna jó évtizeddel lehet korábbi a feszületnél, s vagy a szepesolaszi mester ifjúkori műve, vagy vele közös műhelyben nevelkedett más faragó alkotása. - Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1763: alapították újra. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái: Lándzsásötfalu, Ószelec, Gánóc. **

Némethy 1894:405. - Radocsay 1955:427. - Gerecze II:827. - Schem. Scep. 1911:39. - Radocsay 1967:26, 105, 109. - Divald 1999:371.