🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sujánszky
következő 🡲

Sujánszky Antal (Pest, 1815. aug. 4.-Esztergom, 1906. aug. 13.): választott püspök. - A gimn-ot Pesten és Pozsonyban, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1833: a bécsi Pázmáneum növ-e. 1837: hazatért, s a pesti egy-en joghallg. 1838. IX. 29: pappá szent., Komáromban, majd Pesten kp., 1840: Bp-Lipótvárosban, 1842: Buda-Várpléb-n, 1854. VII. 12: Bp-Józsefvárosban plnos. 1869. VI. 12: esztergomi knk. 1872: a Pázmáneum rektora. 1878: sasvári, 1880: nógrádi, 1888: szegyh. főesp. 1891. XI. 10: vovadrei vál. pp., 1894. II. 13: nagyprép. 1837-68: megjelent költ-ei „a forradalom előtti kor leghivatottabb egyházi költőjévé” avatták. - Fm: A kerség védelme, v. értekezések a religióról. Írta D. Frayssinoues. Ford. 1-3. köt. Pest, 1840-44. - Minden bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Imakv. a mindkétnemű korosabb kat. ifj. számára. Írta Münster Bernát. Ford. Pest, 1843. - Kalászat a legjelesb ném. kat. hitszónokok egyh. beszédeiből. 1-8. köt. Ford. több paptársával. Uo., 1844-53. - Kempis Tamás négy kv-e Jézus Krisztus követéséről. Ford. Uo., 1844. - ~ vallásos és hazafiúi költ-ei. Uo., 1844. - Ájtatosság gyöngyei. Imakv. Uo., 1846. - Fényrajzok Jézus és az ap-ok életéből... 24 acélmetszettel. Lipcse, 1846. - Schmid Kristóf ifj. iratai. 3. átd. bőv. m. kiad. 1-10. köt. Szerk. Pest, 1847-51. - Hit, remény és szeretet. Imakv. Uo., 1851. - Szt hangzatok, imák ker. kat-ok számára. Írta Sz. Albach. Ford. Uo., 1859. - Cathalogus Bibliothece Joannis Cardinalis Simor. Esztergom, 1887. - 1844-48: szerk. az Őrangyal c. vallásos alm-ot, 1851. I. 18-1857. VII. 30: a Kath. Néplapot. - Utóda a vovadrei c-en 1906: Pongrácz Adolf gr. 88

LBE:629. - M. Sion 1886:847. - Komlóssy Ferenc: ~. Pozsony, 1888. - Mattyasovszky Lajos: Visszapillantás ~ életére. Esztergom, 1898. - Zelliger 1893:487. - Némethy 1894:945. - Pallas XV:262. - Kollányi 1900:494. - Kiss-Sziklay 1902:498. - Szinnyei XIII:114. - Esztergom vm. 1908:161. (†1907!) - MIL III:97. - MÉL II:665. - Beke 1986:35. (1.)

Sujánszky Euszták, OFMConv (Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm., 1811. ápr. 18.-Imreg, 1875. dec. 7.): házfőnök. - 1828. XI. 9: lépett a r-be, 1831. IV. 19: szerz. fog-at tett, a teol-t Egerben végezte, 1834. III. 29: pappá szent. 1834-: Lugoson, Nagybányán, Kézdivásárhely-Kantán és Aradon tanított. 1859-64: Nagyenyeden lelkész, 1856-58: és 1864-65: Aradon isk. ig. és házfőn. Itt keltette új életre a II. József (ur. 1780-90) rendeletére megszüntetett Mária-kongregációkat. 1858-: Kézdivásárhely-Kantán, Nagyenyeden, Nyíregyházán, Aradon lelkész. A minorita rendtart. titkára, a rendtart. kormánytanács tagja. - 1849. X. 5: a 10 r.k. főtiszt meggyóntatása után X. 6. hajnalán ~ fogadta vissza a r.k. egyházba Damjanich János tábornokot. X. 6: reggel rendtársaival együtt kísérte kivégzésük helyére a vértanú tiszteket. Thorma János Aradi vértanúk festményén látható arcképe. - Írásai: Az aradi minorita rendi nagy-gymn. értes. (1856: A hitregéknek az erkölcsiségre való befolyásáról), Arad tört. (Arad, 1881: Az aradi 13 kivégzésének tört. Közzétette Lakatos Ottó.) - M: Az aradi minorita rendi nagy-gymn. értes. az 1856/57-1857/58. tanévre. Kiadta. Arad, 1857-58. - Arad sz. kir. város 4 oszt. el. főtanoda növendékeinek érdemsorozata, úgyszinte a belvárosi 2 oszt. el. leány- és a külvárosi el. vegyesoszt. tanodák összes növendékeinek vallás és nemzetiség szerinti kimutatása az 1864/65. tanévben. Kiad. Uo., [1865] 88

Schem. OFMConv 1882:231. (1278.) - Monay 1953:108. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)