🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Studia Theologica Budapestinensia
következő 🡲

Studia Theologica Budapestinensia, Bp., 1991-: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának sorozata a Márton Áron Kiadó gondozásában. - Főszerk. Erdő Péter. - 1. Millner, Anton: Die Gefangenenseelsorge im staatlichen und kirchlichen Recht. 1991. - 2. Kuhn, Christian: Die theol. Begründung des Kirchenrechts in der Münchner Schule. 1991. - 3. Bauer, Johannes B.: Az úsz-i apokrifek. Ford. Vanyó László. 1991. - 4. Reisner Ferenc: Csernoch János hgprím. és a kat. egyh. szerepe IV. Károly monarchia-megmentési kísérleteiben. 1991. - 5. Marton József: Papnevelés az erdélyi egyhm-ben 1753-tól 1918-ig. 1993. - 6. Erdő Péter: Lat-m. egyhjogi kisszótár. 1993. - 7. Muzslay István: Gazd. és erkölcs. 1994. (2. bőv. kiad. 1995, 3. kiad. 2005) - 8. Czopf, Tamás: Die spezifisch christliche Gotteserfahrung. 1994. - 9. Somorjai Ádám OSB: A Pázmány Péter Kat. Egyetem Hittud. Karának disszertációi, 1863-1993. 1993. - 10. Doctor et apostol. Szt István-tanulmányok. Szerk. Török József. 1994. - 11. A családok lelki gondozása. Az Olasz Ppi Konf. ajánlása. Ford. Domonkos György. 1994. - 12. Teológus az Egyházban. Emlékkv. Gál Ferenc 80. születésnapja alk. Szerk. Erdő Péter, Fila Béla. 1995. - 13. Mindszenty József emlékezete. Szerk. Török József. 1995. - 14. Kránitz Mihály: Órigenész élete és az Órigenész-kutatás. 1995. - 15. Ladányi Erzsébet: Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az eu. és hazai városfejlődés korai szakaszában. 1996. - 16. Erdő Péter: Lat-m-szl. egyhjogi kisszótár. 1997. - 17. Muzslay István: Az Egyh. szociális tanítása. 1997. (2. röv. kiad. 2004) - 18. Somorjai Ádám OSB: Repertorium bibliographicum sect. theologiae moralis BIS 1966-1991. 1998. - 19. Udvardy György: A Biblia a hitoktatásban. A serdülő kor metodológiája. 1998. - 20. Bohle, Gudrun: Die Frage der Läuterung im alten Testament. 1998. - 21. Klinkhammer, Willi: Krankenhausseelsorge im staatlichen und kirchlichen Recht. 2000. - 22. Magyar kat. egyhjogi bibliogr., 1917-1998. Gyűjtötte Fülöp Tibor. Szerk. Rihmer Zoltán. 2000. - 23. Rokay, Zoltán: Die Quellen der frühen Religionsphilosophie Johann Gottlieb Fichtes. 2001. - 24. Muzslay István: M. diákok a Leuveni Kat. Egyetemen, 1532-2000. 2000. - 25. Tempfli Imre: A Báthoryak valláspol-ja. 2000. - 26. Eschatologie und Jahrtausendwende. 2. Deutsch-Ungarischer Theologentag Bp., 3. März 2000. Szerk. Erdő Péter, Rózsa Huba. 2000. - 27. Gárdonyi Máté: A papi élet reformja a Trienti Zsin. korában. 2001. - 28. A magyar kat. egyh. 1945-től 1965-ig. Teol. Tanárok Konf-ja, Bp., 2001. I. 29-31. Szerk. Erdő Péter. 2001. - 29. Kránitz Mihály: A lelkiismeret fejlődése Órigenészig. 2002. - 30. Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája. A Pázmány Péter Kat. Egy. és a Babes-Bólyai Tudegy. Teol. Karainak 2001. XI. 28: Bpen tartott konf-ja előadásai. Szerk. Erdő Péter. 2002. - 31. Papp Miklós: Az erkölcsi belátás előrehaladása a „lex naturalis”-ra vonatkozóan. 2003. - 32. A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Szerk. Puskás Attila. 2003. **