🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stockholmi Árpádházi Szent Erzsébet egyházközség
következő 🡲

Stockholmi Árpádházi Szent Erzsébet egyházközség, Sokhalom (Kanada, Saskatchewan tart.): Saskatchewan tart. D-i része 1905-ig a North West Territory „Assiniboia” District volt. Az 1902: épült Canadian Pacific Railway egyik vasútállomása Stockholm. Ebben az időben érkeztek m. kivándorlók, főként földművesek ÉK-Mo-ról, 1905: már 55 r.k. család élt itt. A kaposvári Magyarok Nagyasszonya-tp-ba jártak, az ottani papok (köztük P. Pirot) látogatták őket. 1905: megalakult a stockholmi misszió, elkezdték az anyakönyvezést. Az első Szt Erzsébet-tp-ot fából építették, 1911: plébház épült hozzá. - 1915: →Soós István OCD kárm. nővéreket hívott az USA-ból tanítani, akiknek zárdát és isk-t, magának házat, a közös rendezvények számára M. Házat épített. - 1920: a misszióból pléb. lett, első plnosa Soós István. A kárm. apácák helyére 1923: Mo-ról 3 szociális testvért hívott meg (1986-ig vezették az isk-t), megszervezte a Szt Szív, a Szűz Mária Hét Fájdalma, a Rózsafüzér Társulatot és az Oltáregyletet. 1924: Winnipegbe költözött, utóda Denk Rudolf. - 1924 végén →Sántha Pál lett a plnos, sokat dolgozott kat. isk. alapításáért. 1929: férfiak Szt Név Társulatát, 1936: Szívgárdát, leányok számára Leány Klubot, ill. Szt Gyermekség Társulatát alakított. 1934: plébházat épített (előtte bérelt lakásban lakott). 1932-52: ellátta a Cana missziót is. 1936: esp., Serédi Jusztinián megbízásából a m-ok képviselője a manilai Euch. Kongresszuson. 1947: Mindszenty József kísérője az ottawai Mária Kongresszuson. - 1952: új tp-ot építettek (ekkor 120 család tartozott az egyhközs-hez). 1957: megvették a Camp O'Neill-t a gyermekek nyári üdültetésére, 1961: felépítették a Szt József Isk-t. 1924-62: négy pap származott a ~ből (1938: Banga Dávid és Vezér Mihály, 1941: Kulcsár András, 1953: Tóth János SJ); Kulcsár nővére, Rita belépett a szociális testvérekhez, a Barilla család 5 leánya közül 2 domonkos apáca, 3 szociális testvér lett. - Kulcsár András plnos (1962-81) ellátta 1962-65: a canai, 1962-67: a kaposvári, 1967-: a bangori missziót is. 1981: nyugalomba vonult (†1986), utóda az utolsó helyben lakó plnos, Valentine Fix. 1982: Stockholm Esterháza missziója lett. A tp-ot 2000: renoválták, új színes üvegablakokat építettek be. 2005: 250 tagja van. **

Török 1978:360. - Santha, Paul: Three Generations, 1901-1957. H.é.n. - St Elisabeth of Hungary R. C. Parish. 1905-2000. H.é.n. - Miklósházy 2005:11.