🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > St. Louis-i Szent István egyházközség
következő 🡲

St. Louis-i Szent István egyházközség (Missouri állam, USA): A 19. sz: csak elvétve kerültek magyarok St. Louisba (pl. Haraszty Ágoston, a kaliforniai bortermelés megalapítója, és Pulitzer József, az amerikai újságírás egyik atyja). Sopronból 3 orsolyita nővér ment tanítani a St. Mary of Victories pléb. német elemi isk-jába. 1852: Kossuth Lajos is megfordult a városban. 1910: már kb. 10.000 m-t számoltak Missouri államban, legtöbbjük St. Louis környékén élt. Összefogásukra több kezdeményezés is történt: 1897: a Szt István Egylet, 1904: a Petőfi Kultúregylet, majd az egészen baloldali szellemet képviselő Marx Károly Asztaltársaság, mellyel az 1906: alakult Amerikai Magyar Szövetség nem tudott egyetérteni. 1913: alapította Káldor Kálmán a St. Louis-i Hírlapot, 1916: alakult az Első Magyar Női Segélyegylet. Az egyletek otthona a Magyar Ház volt. - Az Egyh. részéről 1906 k. először →Hegyi Antal próbálkozott a m-ok összegyűjtésével, de ez sem neki, se Bőhm Józsefnek nem sikerült. Reiner József SJ összehozott kb. 50 m. családot, de kezdeményezése abbamaradt, éppúgy, mint Neurihrer Ödön és Érdújhelyi Menyhért próbálkozása. 1916 k. Eggemann Hubert József még tp-ot is akart venni, de ez sem sikerült. 1931: Nagy István detroiti kp. akarta megszervezni a Jézus Szíve egyhközs-et, de ő független m. egyházat akart alapítani, ezért terve meghiúsult. Közben megfordult St. Louis-ban →Bőle Kornél OP, aki Mundweil Jánost ajánlotta az érs-nek m. plnosul. 1932: →Marczinkó Józsefet, 1933: Matty Józsefet, a windsori m. papot ajánlották. - A ~ megalakulása 1933-ra tehető, amikor a kaposvári →Gyarmathy János megérkezett Amerikába m. szolgálatra. El is ment St. Louis-ba, és misézett a m-oknak 1934. I. 1: a Szt József-tp-ban. Rövidesen megvették a metodisták tp-át, amely 22 évig a m-oké volt. Gyarmathy János az asszonyokat az Oltáregyletbe, a férfiakat a Jézus Szt Neve Szövetségbe, a fiatalokat a Fiatal Leányok és Fiatal Asszonyok Szt Margit Klubjába fogta össze. - A m-ok száma közben megcsappant, sokan elköltöztek v. nem tértek vissza a II. vh-ból. Az 1945 és 1956 u. érkezettek megint feltöltötték a m. közösséget, s a m. pléb. sokat segített a menekülteknek. Glennon érs. meg akarta szüntetni a nemzetiségi pléb-kat, de utódja, Ritter érs. támogatta őket. Gyarmathy 1957: nyugalomba vonult, Colorado Springsbe költözött, ahol 1961: meggyilkolták. - 1957: Vrabély István garyi egyhm-s pap lett a plnos. Megkapták a közben elnéptelenedett St. Mary of Victories ném. tp-ot magyar használatra. Az isk-épületet pléb-vá alakították, a konventet lebontották, helyén parkolóhelyet csináltak. Vrabély Istvánt 1962: visszahívták, helyette a mpp. Skerl Alfonzot küldte St. Louisba. 1970: utóda →Mihályi Gilbert OPraem (aki előtte De Pere-ben tanított), közben folytatni tudta történeti kutatásait az egy-en. 1978-91: Furák Tibor OSM, majd Somos József volt a plnos. Miklósházy Attila SJ pp. 1991: meglátogatta az egyhközs-et. Somos Józsefet 1991: a chicagói m. pléb-ra helyezték át. St. Louis m. pap nélkül maradt, de az érs. kinevezett egy amerikai plnost, Paul E. Spielmannt, aki 2006: is vezeti az egyhközs-et. - 1910: kb. 10.000, 1980: kb. 5400 m. származású élt St. Louisban. M. kat. sajtója: 1901(?)-09(?): Új Világ, 1913-(?): St. Louisi Hírlap, 1913-49(?): St. Louis és Vidéke. Mi.A.

EH III:348. - Miklósházy 2005:20.