Magyar Katolikus Lexikon > S > Spalatói


Spalatói Bertalan (12-13. sz.): megyéspüspök. - 1200-28: szkardonai pp. - Utóda 1228: Spalatói Miklós.  T.E.

Gams 1873:397. (11.) - Eubel I:438. - Schem. S-K-S. 1902:11. (1240-47: mpp.)

Spalatói Félix, OSA (†1460): püspök. - A zárai egyhm-ben egy Szt Pál ktor priorja, 1444. XI. 4: már a székén levő szkardonai pp. A MA-ban 1454-1457. III. 31: szkardonai pp.; a m. okl-ek 1464-71: a szkardonai pp-öt nem említik. - Utóda 1460: Bragadino Jakab. T.E.

Gams 1873:397. (35.) - Schem. S-K-S. 1902:11. (25.) - Eubel II:255.

Spalatói Leonard (†1322): püspök. - A semat-ban 1300-22, Gamsnál s a MA-ban csak halála évében, 1322: tinnini pp. Utóda 1322: Miklós OSB, a MA-ban 1334. IX. 16: Gebennai János OP. T.E.

Gams 1873:423. (16.) - Eubel I:485. - Schem. S-K-S. 1902:9. (16.)

Spalatói Miklós (13. sz.): püspök. - A semat-ban 1228-40, Gamsnál s a MA-ban 1228-29: szkardonai pp. - Utóda 1240: Bertalan OFM. T.E.

Gams 1873:397. (12.) - Schem. S-K-S. 1902:11. (5.) - Eubel I:438.

Spalatói Miklós, OFM (†1428. okt. 25. előtt): püspök. - A MA-ban 1439-53: a szkardonai pp-öt nem említik, ill. a szék üres; Eubelnél ~ 1426. IV. 8. (VII. 9.)-1428: a megerősített szkardonai pp. - Utóda 1428. X. 25: Arix János OESA. T.E.

Gams 1873:397. (32.) - Schem. S-K-S. 1902:11. (20, 22.) (1417: és 1426-28: pp.) - Eubel I:438. (utóda s.v. Johannes de Corona v. Carepa)

Spalatói Tamás (Spalató, Tengermellék, 1200 k.-Spalató, 1268. máj. 8.): választott érsek, történetíró. - Bolognában tanult, vsz. már ekkor spalatói knk., mint ilyet 1230 k. főesp-sé vál., e hivatalát haláláig megtartotta. Szigorú erkölcsei, tudása és igazságérzete miatt köztiszteletnek örvendett; tanácsára olaszt választottak Spalató podestájává. Göncöl érs. ellensége volt, ~t hamisan bevádolták Rómában, de ő megvédte magát. Göncöl halála (†1242. V. 31.) után - Gamsnál 1243-1244. I., a MA-ban 1249, Szinnyeinél 1239 táján - spalatói érs-ké vál. a kápt. de ellenségei áskálódásai miatt székéről lemondott. IV. Bélánál 2x járt követségben egyh. és világi ügyekben. Tört. művében a m. tört. fontos és érdekes részleteit ismerteti, a magyarság iránti feltűnő rokonszenvvel. - M: Historia Salonitanorum Pontificum atque Spalatensium. Amsterdam, 1666. (a tatárdúlásról szóló fej-ét leford. Szabó Károly, kiad. Mo. tört. forrásai. 1-2. köt. Pest, 1861; szövegét kiad. Gombos A. Ferenc: Catalogus fontium historiae Hungaricae... Bp., 1937-38:2232.; részletei: Napkelet felfedezése. Bp., 1965. és A tatárjárás emlékezete. Bp., 1981. c. művekben). - Utóda Spalatóban 1245. IV: Ugron. T.E.

Gams 1873:420. (33.) - Eubel I:459. - Kat. Szle 1896:722. - Századok 1896:54. (Békési Emil) - Pallas XV:909. - Szinnyei XII:1331. (s.v. Spalatói Tamás, csak itt!) - Margalits 1900:766. - MÉL II:814.