🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spányik
következő 🡲

Spányik Glicér, Szt Bertalanról nev., Piar (Nével, Nyitra vm., 1781. okt. 20.-Pest, 1850. nov. 28.): gimnáziumi igazgató. - 1799. X. 3: lépett a r-be, a pesti egy. bölcs. dr-rá avatta, a teol. elvégeztével 1809: Nyitrán pappá szent. - 1810: tanár a váci líceumban, 1829: gimn. és líceumi ig. Szegeden, 1832: gimn. ig. Budán, 1840-48: a budai Helytartótanács közokt. üo-án a középisk. ügyek előadója. Több lat. nyelvű m. tört. összefoglalást írt, amelyeket évtizedeken át tankv-ként használtak a hazai felsőokt-ban. Ezek alapján később m. nyelvű történelemkv-et is írt. Neveléselméleti munkáját lat-ul adta ki. - Fm: Compendium historiae regni Hungariae. 1-2. köt. Pest, 1816, 1840. - Historia pragmatica regni Hungariae. Uo., 1820. - Mo. rövid históriája. 1-2. köt. Uo., 1832, 1843. - Doctrina educationis. Buda, 1835. - Mo. oknyomozó tört. Uo., 1845. M.I.

Szinnyei XII:1335. - M. piaristák a XIX. és XX. sz-ban. Bp., 1942. (Papp László: ~ 1781-1850)

Spányik Kornél Mária (Pozsony, Pozsony vm., 1858. okt. 29.-Bp., 1943. febr. 22.): festő. - A középisk-t Pozsonyban végezte, Bécsben és 1858: Stuttgartban a képzőműv. akad., majd Münchenben Liezen-Mayer Sándor és Benczúr Gyula, utóbb a bpi Benczúr-mesterisk. növendéke. 1880-: vett rész a Műcsarnok tárlatain. Mézeshetek (a müncheni nemzetk. tárlaton aranyérmet nyert), Éljen Annuska!, Zöld dominó stb. szalon-zsánerképei és arcképei: Női képmás, Primadonna, Sipőcz Jenő (1878-1937) (a bpi Városháza számára); Bittó István (1822-1903) (a kir. megbízásából a min-elnöki palota számára); Pozsony város számára Ferenc József (ur. 1848-1916), Juszti polgármester, Szilágyi Dezső (1840-1901) és Pálffy István pozsonyi gr., József főhg. (1872-1962) (Hannover számára és a Ludovika Akad. díszterme számára) stb. A Pozsonyi Képzőműv. Egyletnek, ahol gyakran kiállított, 10 éven át elnöke. Párizsban és Bpen nagy bronzérmet, Pécsett ezüstérmet, 1930: a Tavaszi Tárlaton Alkonyatkor c. képe a M. Képzőműv. Társulat nagydíj Mention honorable-ját kapta. Biblikus tárgyú és oltárképeket festett (1930: az udvardi plébtp. Szt Adalbert főoltárképe); Szt Norbert megtérése c. oltárképe (a csornai prépostság őrzi) pályadíjat nyert. - 1929: a Műcsarnokban megrendezték gyűjteményes kiállítását. A Klebelsberg Kunó gr. megrendelésére 1930: készített Mátyás, az igazságos képét az igazságügymin. dolgozószobájában helyezték el. Mézeshetek, Interieur, Gyászos nő c. képei a Szépműv. Múz., az Alkonyatkor és a Primadonna a Főv. Képtár tulajdonában. 88

Pozsony vm. Bp. 1904. - Krücken-Parlagi II:511. (s.v. Spányik Cornél, a többi életrajzgyűjt-ben is) - Képzőművészet 1929:206. (Chroniqueur: S. K.) - Őszi kiáll. Műcsarnok, Bp.., 1929. X. 5-31. Bp., 1929. - Kerkápoly 1930:990. Arck. - M. társad. lex. 1930:513. Arck. - Gellért-Madarász 1932:483. Arck. - Karczag 1932:869. - Strazimir 1933:963. Arck. - M. műv. lex. 1938:126. (s.v. Spányik Cornél) - Reggeli Mo. 1943. II. 23. - P. Hírl. 1943. II. 23. - Festészeti életünk a millenniumtól az első vh-ig. Bp., 1953. (2. kiad. 1983)

Spányik Tamás (1826-Kinorány, Nyitra vm., 1910 k.): plébános. - 1850: nyitrai egyhm-s pappá szent., a nyitrai papnev. int. tanára, azután kinorányi plnos, hol utóbb az elaggott papok int-ében élt. - Cikkei: Religió (1850-59), Mo. és Erdély képekben (Pest, 1853-54: Madva Ferenc rudnói lelkész). - M: Nyitra és környéke. Képes Album. Kelecsényi Józseffel, br. Mednyánszky és Nyitra-Zerdahelyi Lőrinccel. Pest, 1854. 88

M. Sion 1890. 1:384. - Szinnyei XII:1338. - Schem. Nitr. 1909:98. (1911: sem az élők, sem a holtak között) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)