🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Somogyváry
következő 🡲

Somogyváry (1929-ig Freissberger) Gyula, 1929-től vitéz (Füles, Sopron vm., 1895. ápr. 21.-Bp., 1953. febr. 12.): író, újságíró. - A gimn-ot Bpen végezte, 1914: újságíró, önként jelentkezett katonának. A 29. jászkun gyalogezredben 36 hónapot töltött az orosz, rum. és ol. harctéren, 1918 őszén súlyos betegen került haza. 1919: az Ébredő Magyarok Egyes-e tagja, részt vett 1919. IV: a Dormándy-, VI. 24: a Lemberkovics-féle komm-ellenes szervezkedésben, a vörösök elől a Dunántúlra menekült. A Nemz. Hadsereg tagjaként futár Siófok és Bécs között. Az első hazai irredenta verseskötet szerzője. 1920 tavaszán főhadnagyként leszerelt. Kozma Miklós hívására a MTI vidéki, utóbb a pol. csoport vez-je. 1928: a M. Telefonhírmondó és Rádió Rt. irod. ig-ja. 1929: vitézzé avatták, a Petőfi Társ. tagja. 1935. IV: a Nemz. Egység Pártja programjával Csorna ogy. képviselője. 1938. XI: a D-i Felvidék, 1939. III: Kárpátalja visszacsatolásakor önkéntes katona, a kassai bevonulás után ~ szerveztette és szólaltatta meg a kassai m. rádiót. 1939-44: a M. Élet Pártja programjával ismét Csorna ogy. képviselője. Tiltakozott a 2. zsidótörv. ellen. A megszálló ném-ek 1944. III. 21: letartóztatták, V. 5-1945. V. 5: a mauthauseni koncentrációs tábor foglya, ahonnan gyalog tért haza. A M. Rádiónál igazolták, beosztásánál kisebb összeggel nyugdíjazták, s azonnal tilalmi listára került. 4 évre eltiltották a nyilvános szerepléstől, ezt 1948: 3 évre mérsékelték. 1950. XI. 5: egy neki tulajdonított rendszerellenes vers miatt az ÁVH a Fő u-ba, Vácra, majd Kistarcsára hurcolta, a Mosonyi u. rabkórházban halt meg. Sírját 1992: találták meg a Köztemető 301-es parcellájában, 1993. II. 13: újratemették. - Vez.: Mit üzen a Rádió? (Bp., 1930) - M: Gyujtogatás. Versek. Székesfehérvár, 1920. (2. kiad. 1921) - Panaszkodnak a m. szelek. Színre alk. Lantos Sebestyén. + Lantos Sebestyén: Az utolsó leckeóra. Monológ. Bp., 1921. - A fejed. stafétája. Reg. az ifj. számára. Uo., 1925. (Útitárs reg-sorozat. 2.) - Ogy. alm. az 1927-1931. é. ogy-re. 1-2. köt. Szerk. Freissberger Gyula. Uo., 1927. - A 29. honvéd gyalogezred tört. 1. köt. Szerbia. Wodutschka Károly és Freissberger Gyula. Uo., 1928. - Dal, amelyet nem daloltak végig. Elb. Debrecen-Bp., 1928. - Idők sodrában. Versek. Uo., 1928. - Késik a vonat. Vj. Bp., 1928. (Főv. és vidéki színházak műsora 21.) - Éjfél után. Versek. Debrecen-Bp., 1929. - Barabás Béla. Gyoma, 1931. - Virágzik a mandula. Reg. 1-2. köt. Bp., 1933. (M. reg. 31-32.) - A Rajna ködbevész. Reg. Uo., 1935. (M. reg.) - A fiú nem üthet vissza. Dramolett. Uo., 1935. (Műkedvelők Színháza. Új sorozat 41.) - Utolsó szárnycsapás. Dramolett. Uo., 1935. (Uaz 42.) - Virágember. Dramolett. Uo., 1935. (Uaz 43.) - ...És mégis élünk... Reg. 1-2 köt. Uo., 1936. (1940: ~ munkái; 1941: M. reg.) - Virrasztó a ködben. Versek. Uo., 1938. - Ne sárgulj fűzfa. Reg. 1-2. köt. Uo., 1939. (1940: M. reg.) - ~ munkái. 1-20. köt. (A város meg a sárkány. És mégis élünk 1-2. köt. A fiú nem üthet vissza. Ne sárgulj fűzfa. A Rajna ködbevész. Utolsó szárnycsapás. A város meg a sárkány. Versei: Gyujtogatás. Az idő sodrában + Éjfél után + A dal amelyet nem daloltak végig. A virágember. Virrasztó a ködben) Uo., 1939-43. - A város meg a sárkány. Reg. Uo., 1939. (M. reg. VIII. 6.) - És Mihály harcolt... Reg. 1-2. köt. Uo., 1940. - Versei. Uo., 1940. - A pirossapkás kislány. Reg. Uo., 1941. - Az asiagoi Magdolna. (Énekkari mű szövege) Uo., 1942. - A hadtest hű maradt. Reg. Uo., 1942. (3. kiad. 1943) - Kalendárium. Uo., 1942. (M. reg. XII. 10) - Bali bég báránykája. Reg. Uo., 1943. (Centrum filléres füzetes kv-ei) - Katonacsillag megfordul... Reg. 1-2. köt. Uo., 1944. (3. kiad. 1944). - Írói neve: Freissberger Gyula (1929-ig); Gyula diák; S. Gyula. 88

A 10 é. Vitézi Rend 1921-1931. Bp., 1931:358. (s.v. Somogyvári) - MIL III:79. (s.v. Somogyvári) - MÉL II:646. (s.v. Somogyvári) - M. Nemz. 1992. II. 17. (Kurcz Béla: Gyula diák győzelmes útjai) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)