🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Somogy megye
következő 🡲

Somogy megye, 1950. jan. 1.-: közigazgatási terület a Magyar Nép/Köztársaságban, a Dél-Dunántúlon. É-on a Balaton, Veszprém és Fejér megye, K-en Fejér, Tolna és Baranya megye, D-en a Dráva mint határfolyó (1950-91: Jug., 1991. VI. 25.-: Horvátország felé), Ny-on Zala (és 1950-79: Veszprém) megye határolja. 1949. XII. 14: a 4343/1949 MT. sz. rendelettel (!), a tanácsrendszer bevezetésével s az orsz. közigazg. átszervezésével az addig létezett →Somogy vármegye ter-én alakították ki. A vm-ből →Baranya megyéhez csatolták Szigetvár és Felsőszentmárton nagyközs-et, Almamellék, Almáskeresztúr, Basal, Boldogasszonyfa, Bürüs, Csertő, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávasztára, Endrőc, Görösgal, Gyöngyösmellék, Holol, Kétújfalu, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlad, Magyarlukafa, Markóc, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nemeske, Németlad, Pata, Patosfa, Pettend, Poklosi, Révfalu, Somogyhatvan, Somogyhárságy, Somogypáti, Somogyviszló, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad Vásárosbéc, Zádor, Zsibót közs-et; →Fejér megyéhez Szabadhídvég nagyközs-et, →Zala megyéhez Belezna, Nemespátró, Surd közs-eket. Hozzá csatolták →Veszprém vármegyéből Siófok nagyközs-et, Balatonszabadi, Siómaros közs-et, →Tolna vármegyéből Bedegkér, Kánya, Tengőd nagyközs-et. - Székhelye: Kaposvár. Járásai (azok 1983. XII. 31-i megszüntetéséig): barcsi, csurgói (1970. VI. 30: megszüntették), fonyódi (1950. VI. 1.), igali (1950. VI. 1: megszüntették), kaposvári, lengyeltóti (1950. VI. 1: fonyódi járás lett), marcali, nagyatádi, siófoki, tabi (1968. XII. 31: megszüntették). - Ter-e 3036 km2 1960: 327.516, 1970: 363.075 fő, 1983: 357.019 fő, 1995: 129.335 lakásban, 338.494 fő, 2002: 337.000 fő, 55,8 fő/km2. - Városai 2006: Kaposvár (1990. XII. 1: megyei jogú város), Balatonboglár (1991. X. 1.), Balatonföldvár (1992. V. 1.), Balatonlelle (1991. X. 1.), Barcs (1978. XII. 31., Drávaszentest és Somogytarnócát ekkor hozzácsatolták), Csurgó (1989), Fonyód (1981. XII. 31-1992. I. 1: Balatonfenyvest hozzácsatolták; 1989), Lengyeltóti (1992. V. 1.), Marcali (1977. IV. 1., amikor Bizét, Boronkát, Horvátkútot hozzácsatolták), Nagyatád (1971), Nagybajom (2001), Siófok (1968, amikor Balatonkilitit hozzácsatolták), Tab (1989) és 240 közs. - 1952. XII: létrehoztak 289 termelőszöv. csoportot; ezek 1/4-e 1953: az 'olvadáskor' föloszlott. 1961: az újabb tsz-szervezés eredményeként 281 szövetk. létezett (az egyesülések révén 1975: 84-re csökkent), az 1950: alakított áll. gazd-ok száma 1975: 11-re nőtt. 1962: Marcaliban a Finommechanikai Művek üzemcsarnokokat épített. VIII. 1: Kaposvárt termelni kezdett a ~i Húsipari Váll. új üzeme. 1963: Siófokon elkészült az új víztorony. 1964. VI. 15. Nagyatádon a Pamutnyomóipari Váll. Újpesti Cérnagyárának telepe. 1965-80: ~ben 20 váll. és ipari szövetk. létesített gyáregységet; Kaposvár mellett Barcs, Marcali, Nagyatád és Tab ipari közp. lett. 1965: Tabon a Campingcikk Váll. telepet, 1966: Barcson új gyártelepet nyitottak. - 1975: Attalát és Pulát →Tolna megyéhez csatolták. 1978: kialakították a közs. közös tanácsok rendszerét. 1980: Barcs, Kaposvár, Marcali, Nagyatád és Siófok közp-tal megszervezték a „városkörnyéket”. A hagyományos közigazg. fölszámolása nyitányaként 1984: a járásokat megszüntették, helyettük ~t 8 városkörnyékre (Barcs, Boglárlelle, Csurgó, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok, és Tab) s a D-Dunántúli régióba osztották. - Az egyhm-k átrendezésekor 1993. V. 31: megalapították a →kaposvári püspökséget. - ~ 130.831 lakásában 2002: 336.799 fő élt, 245 települési (abban 75 kisebbségi; 62 cigány, 6 horvát, 1 lengy., 5 ném., 1 örm.) önkörmányzattal, 64 önálló polgármesteri hivatallal, 66 (5 városi, 2 nagyközségi, 58 községi) körjegyzőséggel. 2 közs. ném., 4 közs. szláv helységnévtáblával is jelölve. 88

M. Közl. 1949. XII. 14. - Ellenforr. Somogyban. Fel. kiad. Takács István. Kaposvár, 1957. - Tények, adatok ~ 13 é. fejlődéséről. Uo., 1958. - ~ 20 éve. Szerk. Honfi István, Jávori Béla, Rostás Károly. Uo., 1965. - ~ településhálózat-fejlesztési terve. Bp., 1970. - Kaposvár 1965-1975. Kaposvár, 1971. - A D-dunántúli tervezési-gazd. körzet hosszú távú területfejlesztési javaslata. A Városépítési Tud. és Tervező Intézetben készült tanulm. Bp., 1973. - Mo. megyéi és városai. Uo., 1975. - A ~i háztáji és kisegítő gazd-ok termelésének, szervezésének fejlődése 1970-től napjainkig. Szerk. Csek József. Kaposvár, 1979 [!1980] - ~ műemlékjegyzéke. Módszertani segédanyag. Bev. és összeáll. Lőrincné Szabó Tünde. Uo., 1990. (Iskola és levéltár 33.) - Az 1956-os forr. Somogyban. (Dokumentumgyűjt.) Szerk. Szántó László. Uo., 1995. - 1956 kézikv-e. 1-3. köt. Bp., 1996. - Szemelvények ~ közokt-ának 19-20. sz. tört-éből. 1000 é. a m. isk. Szerk. Kálmán András. Kaposvár, 1996. - ~ kézikv-e 1998. Szerk. Izményi Éva, Nagy Jenő, Troszt Tibor. Közrem. Ádámné Fábri Lili. Hatvan, 2000. - Deák Varga Dénes: ~ kápolnái. Kaposvár, 2002. - Értékteremtő Somogy az ezredfordulón, 1998-2002. Szerk. Gyenesei István. Uo., 2002.