🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Solymár
következő 🡲

Solymár, Pest m.: plébánia és búcsújáró hely a székesfehérvári egyhm. budai esp. ker-ében. - ~ Mátyás kir. vadászter-e volt, itt nevelték a sólymait. A pléb-t Vörösvár filiájából 1724: alapították, tp-át Ker. Szt János tit-ra sztelték. - Kegyképe ezüst koronákkal ékesített Segítő Mária olajkép, ősképe Lucas Cranach innsbrucki kegyképe, közvetlen előképe a passaui kegykép. A képet a 18. sz. elején Lang Péter solymári kőműves Budán vásárolta, és az erdőben oszlopra állította. Maurer József budaújlaki polgár fogadalomból kpnát épített számára, mert 1739: családjával együtt megmenekült a pestistől. A búcsúsok számának növekedése miatt a kegykpnát lebontották, helyén 1777-84: a korábbi plébtp. köveit is fölhasználva építették a mai Szűz Mária neve-plébtp-ot. Főoltára fölött helyezték el a kegyképet, melynek keretét egy pesti kereskedő csináltatta →Bebó Károly óbudai szobrásszal. A tp. berendezésének nagy része a trinitáriusok óbudai és Makkos Mária-i tp-ából és ktorából került ide. Búcsúja szept. 12. 2003: a belső képeket Velledits Lajos felújította. Org-ját (2/14 m/r) 1955: a FMKV építette. Harangjait 1920: 86 cm átm., 1921: 74 cm átm. Szlezák László Bpen, 1990: 618 kg. Gombos Lajos öntötte. A Szél hegyen álló, felújított Golgota Román Sándor műve. - Akv. 1816-tól. Kegyura 1880: Karácsonyi Guidó gr. Anyanyelve 1880: ném., m.; 1910: ném., m.; 1940: m., ném. - Plébánosai: Anton Gabriel, 1725: Payermann János, 1730: Hasz János György, 1736: Fortinger Mihály, 1743: Höchtel Jakab, 1753: Mechlitz György, 1776: Pachhoffer Ignác, Perczel József, 1788: Vattner Kelemen OTrin, 1805: Stuch József, 1806: Amlacker Ferenc, 1817: Clementis Fülöp Jakab, 1823: Venisch Ferenc, 1837: Tankövy (Schuliszta) Ferenc, 1859: Glázer József, 1899: Kaiser Károly, 1917: Hufnágel Ferenc, 1946: Angeli Márton, 1962: Almásy Ferenc, 1968: Szabadkai József, 1988: Mits János, 1997: Illéssy Mátyás, 2003: Kertész Péter. - Lakói 1785: 994 r.k.; 1840: 1287 r.k., össz. 1287; 1910: 3025 r.k., 43 ev., 23 ref., 17 izr., össz. 3108; 1940: 3955 r.k., 14 g.k., 2 g.kel., 49 ev., 66 ref., 3 izr., 7 egyéb vall., össz. 4096; 1983: 4500 r.k., össz. 4886; 2000: 5378 r.k., ref. 1116, össz. 8912. - 2000. XI: ~hoz tartozik a 800. sz. Solymár cserkészcsapat és a Kolping Család Egyesülete. - Kat. sajtója: 1994: Egyhközs. Közlemények. Szerk. Rozványi Dávid. Megj. havonta; 2003: ~i Hírmondó. Megj. Havonta 2x. Mits János-Kertész Péter

Aggházy II:242. - Genthon 1959:294. - Gerecze II:635. - Hufnagel Ferenc. A 200 éves kegyhely, ~. Bp., 1934. - SZJN 1977:207. - Patay 1982. -Szenthelyi 1988:109. - Szilárdfy 1994:28. - MKA 2000:132. - SZÜN 2001:150.

Solymár György (Németmárok, Baranya vm., 1907. szept. 3.-Szekszárd, 1962. jan. 27): plébános. - 1930: pappá szent., Pécsett hitokt., 1930: Bonyhádon kp. 1935-40: Bpen a Munkásvédelmi Szöv. elöljárója, 1941-46: a Társad. Szoc. Egyes. int. ig. 1947: Pécsett, szem. tanár, 1948: rektorh., 1951: pápai kamarás, 1958: Magyarszéken h. plnos. - M: Legényegyleti elnökök gyűlésanyaga. 1. füz. Összeáll. Bp., 1940 - Munkásügyi előadássorozat Balatonkenesén 1941. VI. Szerk. Uo., 1942. (Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szöv. kiadványai Új sorozat 1.) - Bpen 1942-44: a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség kiadványai sorozat 1-5. sz. szerk-je; az Új Nemesség munk. 88

Schem. Qu. 1943; 1948:33. - Sajtókamara évkv-e 1941:146. - Pilinyi 1943:30. - Diós 1999:195. (3991.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Solymár (1940-ig Schumacher) István (Szentjakabfa, Zala vm., 1905. szept. 20.-Székesfehérvár, 1970. dec. 20.): plébános. - 1918-21: Balatonfüreden polg. isk-ban tanult, 1921-25: Veszprémben, 1922-: kisszeminaristaként a gimn. 5-8. o-át végezte és éretts. 1925-27: Rómában a CGH növendékeként fil-t, 1927-31: Bécsben pazmanitaként teol-t tanult. 1930. VI. 22: pappá szent. 1931. VII. 1: Berzencén, 1932. VII. 1: Igalon, 1932. XII. 28: Kaposvárt kp., 1935. XII. 30: Veszprémben szemináriumi lelki ig. 1936. IV. 30: teol. dr. 1939. IX. 1: Herenden lelkész. Nagykanizsán 1940. IX. 12: ppi biztos és hitokt., tb. esp., 1941. I. 1: a Jézus Szíve-pléb-t megszervező lelkész. 1943. IV. 1: ppi titkár, VIII. 16-1946. VII. 8: szem. lelki ig. és teol. tanár. 1944. XI. 27: részt vett a Mindszenty József pp. elhurcolása elleni tiltakozásban, XI. 29: a veszprémi fogház, XII. 22-28: a sopronkőhidai fegyház rabja, XII. 28-1945. II. 22: szabadulásáig az Isteni Megváltó Leányai soproni zárdájába internálták. 1946. VIII. 1: Veszprémben az Irgalmas Nővérek Ranolder Int-ének hitokt-ja, 1948. XII. 7: Tapolcán, 1955-61: nyugdíjazásáig Mernyén plnos. 88

Pfeiffer 1987:920. (Dri ért.: Die Staatsräson. Das Wesen, die geschichtliche Entwicklung und die sittlich-rechtliche Beurteilung) - Hetényi Varga I:458. - Diós 1999:195. (3993.)

Solymár István Ferenc, OFMCap (Zalaszentmihály, Zala vm., 1921. ápr. 20.-Németkér, 1985. szept. 13.): plébános. - A tatai piar. gimn-ban 1939. VI: éretts. IX. 17: Máriabesnyőn lépett a r-be, első fog-át 1940. IX. 18: uo., örök fog-át 1943. IX. 18: Bpen tette. A teol-t a r. Szt Bonaventura Hittud. Főisk-ján Bpen végezte, ahol 1944. XII. 17: pappá szent. 1945. VII. 15: Tatán, 1947. VII. 15: Bpen, 1948. VII. 15: Szentesen kp. A szétszóratás után 1950. X: a székesfehérvári egyhm-ben több helyen kp., 1972. IX: Hard-Németkér plnosa. Tp-ot és plébházat épített, az új tp-ban gyászmiséje volt az első sztmise. r.k.

Solymár (Stréhling) János, SJ (Hódmezővásárhely-Kutaspuszta, Csongrád vm., 1923. dec. 26.-Toronto, Kanada, 1976. márc. 10.): hithirdető, cserkészvezető. - Zsellércsaládból származott. Kisbéres volt, s a gazdája Hódmezővásárhelyre, majd a kalocsai jezsuita gimn-ba küldte. 1943. VIII. 14: Bpen lépett be a r-be. A novic-t Bpen, a fil-t Szegeden végezte. 1948: No-ba küldték, ahol nev. A teol-t Maastrichtban (Holl.) végezte. 1954. VIII. 23: pappá szent. A m. bányászok lpászt-a lett, a courtlandi Szt László pléb-n kp. 1958. XII: a hamiltoni Szt István egyhközs. plnosa. 1965: Stockholm közp-tal svédo-i m. lelkész. Az emigrációban élő m. cserkészek lelki vez-je. A Külf. M. Cserkészszöv. Eu. Kerülete táborainak mindenkori lelkésze, a fiatalokat kopjafák, fokosok faragására tanította. 1975. IX. 15: visszarendelték Hamiltonba. Courtlandben temették el. - Stockholmban 1966. X-1967. III: a Kat. Értes., 1967. IV-V: az Új Értes., 1967. VI-1968. XII(?): az Isten Népe-Új Értes., 1969: az Életünk szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Mildschütz 1977:146. (128., 323.) - Kat. Magyarok Vasárnapja 1976:13. sz. - Necrologium Prov. Hung S. J. 1910-1987. Bécs, 1987:53. - Nagy 2000:880.