🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sofronie kalugyer mozgalma
következő 🡲

Sofronie kalugyer mozgalma, 1759 ősze-1761 tavasza: az unió elleni oláh parasztmogalom Erdélyben. - A karlócai rác g.kel. érs-ek unió- (és magyar-) ellenes propagandája Erdélyben népmozgalmat okozott. Joanovics Sakabent pátr. küldötte, Visarion (Bessarion) kalugyer erdélyi beszédeiben az oláhokat visszahívta az unióból; az általa keltett Szászváros környéki forrongás miatt a katonaság elfogta. Az ort. hitre visszatérés megakadályozására Mária Terézia (ur. 1740-80) az →Erdélyi Római Katolikus Státus tagjaiból 1746: az Unió protektorai néven biz-ot alakított. Az ort-ok nemcsak az unió hivatalos terjesztésére panaszkodtak, hanem a karlócai pátr. utasítására külön ort. pp-öt is kértek Erdély számára. - 1758 nyarán az udvar elhatározta, hogy a karlócai érs-től független erdélyi ort. pp-nek kinevezi Novákovics Dénes budai szerb pp-öt. 1759: kiadták az ortodox türelmi rendeletet, pp-öt ígérve benne. A rác pp-öktől Biharban és Temesközben keltett mozgalmak átterjedtek az erdélyi oláhokra. 1759 őszén Sofronie (Stan Popovici) kalugyer vezetésével az oláh parasztok Zalatnáról (Alsó-Fehér vm.) indulva elfoglalták a g.k. tp-okat, megverték és elűzték a g.k. és r.k. papokat. Az unió megszüntetését a jobbágyszolgáltatások megtagadásával kapcsolták össze. - ~t Buccow erdélyi cs. katonai főparancsnok g.kel. monostorokat leromboltatva verte le. 1761: a g.k. pp-től elválasztva külön erdélyi g.kel. ppséget kaptak; Mária Terézia Novákovics Dénes budai szerb pp-öt nevezte ki pp-ké. Ezzel az oláhok g.kel. egyh. szervezete Mo-on és Erdélyben teljesen kiépült: a g.kel. pp. és a g.k. balázsfalvi és nagyváradi pp-ök függetlenedtek a rác befolyástól. 88

Erdély tört. I:1025.