🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sixtus, V.
következő 🡲

Sixtus, V., Felice Peretti, Montalto, OFMConv (Grottamare, Montalto m., Itália, 1521. dec. 13.-Róma, 1590. aug. 27.): XIII. Gergely utódaként 1585. IV. 24-1590. VIII. 27: pápa. - Szegény család gyermekeként 9 é. került a montaltói minoriták ktorába. Belépett a r-be, 1547: pappá szent., keresett nagyböjti szónok, Sienában, Nápolyban és Velencében guardián. 1560: a róm. inkvizíció konzultora. 1566. XI. 15: Sant'Agata dei Goti pp-e. V. Pius gyóntatója, 1570. V. 17: bíb. 1571. XII. 17-1577: Fermo pp-e. - Szigorú következetességgel szállt szembe a banditizmussal, helyreállította a közbiztonságot és a pénzügyi rendet az Egyh. Államban. A →trienti zsinat reformjának megvalósításaként szorgalmazta a →kánoni látogatást a pléb-kon és a ktorokban. A kúria reformját a központosítás irányában hajtotta végre. 1585: szabályozta a pp-ök →ad limina látogatásának rendjét. 1586. XII. 3: Postquam verus bullájával 70-ben szabta meg a bíb-ok létszámát (egészen 1958-ig érvényben maradt), s hogy a különböző érdekcsop-ok képződését megakadályozza és valóban munkatársakat nyerjen a bíb-okban, 1588. I. 22: Immensa aeterni bullájával 15 bíborosi kongregációt hozott létre, 6 az Egyh. Áll., 9 az egyetemes Egyh. kormányzását szolgálta. - A Vatikánban nyomdát állíttatott, 1587: itt jelent meg a Vulgata új kiadása, melyet 1590: az Aeternus ille bullával tett közzé mint a trienti zsin. hivatalos szentírási szövegét, és kötelező erővel írta elő mindenki számára. A szakértők óvást emeltek ellene, mert ~ önkényesen belejavított a szövegbe, emiatt a halála után hamarosan vissza is vonták. - Rómát a világ legszebb barokk városává akarta tenni. Gondoskodott ivóvízellátásáról (Aqua Felice), a nagy baz-kat széles utakkal kötötte össze és obeliszkeket állíttatott föl előttük. Fölépíttette a lateráni palotát, a Vatikáni Kvtár épületét és a p. lakosztályt a vatikáni palotában. Befejeztette a Szt Péter-baz. kupoláját. - ~ erősítette meg 1585. XII. 18: Draskovich György bíb-t, 1587: Forgách Ferenc veszprémi, VIII. 13: Pethe Márton váradi, X. 26: Heressinczy Péter győri, 1588. VI. 8: Mancinelli Bonaventura zenggi, XI. 14: Balicsevics boszniai, 1589. I. 23: Mathisy István váci, III. 20: Sztankovácsi Gáspár zágrábi, III. 20: Ternavai István szerémi pp-öt. - Utóda 1590. IX. 15: VII. Orbán. T.J.

LThK VIII:811. - Mondin 2001:463.