🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simor-kódex
következő 🡲

Simor-kódex, 1508 k.: magyar nyelvemléktöredék. - 7 levél terjedelmű, az óbudai klarisszák számára másolták. A Szt Ferenc-legendát tartalmazta, mára egy csonka ívfüzetnyi részlet maradt fenn belőle. Ugyanaz a kéz írta, mely a →Nádor-kódexet és a →Nagyszombati kódexet is másolta, s a →Debreceni kódexen is dolg. Szövege a →Virginia-kódexszel szinte szó szerint egyezik, az utóbbit a még teljes ~ről másolhatták a domonkos apácák számára. A ~et Simor János esztergomi érs. adományozta a 19. sz. közepén a Nemz. Múz-nak, jelzete az OSZK-ban MNy. 14. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1878. (Nyelvemléktár 7.) - ~. Kiad. Vekerdy Lilla. Uo., 1988. (Régi Magyar Kódexek 6.) M.E.

Akad. Értes. 1903:568. (Katona Lajos: A Virginia-kódex Ferenc-legendái) - ItK 1927:60. (Timár Kálmán: M. kódexcsaládok)