🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simándi
következő 🡲

Simándi István (Erdély, 1602 k.-1653 nyara): kinevezett püspök. - Az esztergomi főegyhm. papnövendékeként Alamócon, Csáky László gr. nev-jeként 1622. VII. 6: a gráci egy-en tanult, 1626. V. 2: Nyitrán pappá szent. Gyöngyösön tanító, 1627. XII. 30: esztergomi knk. 1630: vágsellyei plnos, IV: részt vett a nagyszombati zsin-on, XII. 5: plnosságáról lemondott. Megkapta a zselicszentjakabi apátságot, 1633 k. csornai prép., ekkor lemondott esztergomi knk-ságáról. II. Ferdinánd 1634. I. 17: erdélyi pp-ké nevezte ki, de megerősítését 1638. III. 17: megtagadták. ~ 1634. II: Erdélybe ment, zsin-ot tartott, de a székely papság meg nem erősítése miatt nem ismerte el, s az 1610-i besztercei ogy. határozatának („az pápista papoknak pispeke ne légyen”) betartására kérte I. Rákóczi György fejed-et. ~t kiutasították Erdélyből. 1640: leleszi prép. és kir. tanácsos. Lemondott erdélyi címéről, 1653. VII. 8: szepesi és pozsonyi prép. Leleszen temették el. - Utóda 1653. X. 27: az erdélyi c-en, 1654. VIII. 21: a szepesi prépságban Pálfalvay János. T.E.

Schem. Trans. 1838:XXX. (51.); 1913:14. - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:382. (1634-[51]: erdélyi pp.) - Némethy 1894:300. - Fraknói 1895:548. (I. 6: kinev. pp.; utóda 1656: Szentgyörgyi Ferenc) - Kollányi 1900:234. (téves adatokkal) - Temesváry 1913:27; 1931:15. - Relkovic 1933:10. - Jakubinyi 2004:26.

Simándi Péter, Symandus, OSPPE (16. sz.): fölszentelt püspök. - 1540. II. 13: kalkedoni fszt. pp. és egri spp. - Utóda e c-en 1541. XI. 20: Martinus de Cuppere OCarm. 88

Eubel III:179. (s.v. Symandus)