🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Siklóssy
következő 🡲

Siklóssy László, perneszi (Bp., 1881. dec. 8.-Bp., 1951. jún. 19.): gyorsíróirodai főnök. - Jogi tanulm-ai végeztével 1909: ügyvédi okl-et szerzett. 1899-: az ogy. gyorsíróirodájának munk., 1933-1937. III: nyugdíjazásáig főnöke. 1909-28: a Szt György Céh M. Amatőrök és Gyűjtők Egyes-e alapítója és üv. ig-ja, egyesülete Mo-on elsőként rendezett rendszeres műv. aukciókat. - M: Egy kötet vers. Bp., 1901. - Róma. Uo., 1910. - A modern m. éremműv. művelői. 1910. (Klny. Numizmatikai Közl.) - L'évolution de la médaille hongroise moderne (1817-1910). Bruxelles, 1911. - Az exlibris Mo-on és külf-ön. Bp., 1913. - A m. keramika tört. Írta többekkel. I. köt. Szerk. Uo., 1917. - Kuny Domokos, egy budai keramikus a 18. sz-ban. Uo., 1917. - A vh. a műv-ben. Összeáll. Uo., 1917. (A Gyűjtő - Der Kunstsammler 1917:1-3.) - Aprógyűjtés. Uo., 1918. - Műkincseink vándorútja Bécsbe. Uo., 1919. - Az összes m. sebesültek és betegek lajstroma. A bécsi államnyomda által kiadott hiv. kimutatás alapján. Uo., 1919. - Árverési csarnok. I. műtárgy árverés katalógusa. Összeáll. Hoffmann Edittel. Uo., 1920. - A régi Bp. erkölcse. 1-3. köt. Uo., 1921-23. (ebből vál. és s.a.r. Székely András. Uo., 1972) - Az audiencia. Budai tört. 1795-ből. 1 fv. Uo., 1926. - Gyorskocsin Erdélyben. Kolozsvár, 1927. (Pásztortűz kvt. 10.) - A m. sport ezer éve. 1-3. köt. Bp., 1927-29. (Az Orsz. Testnev. Tanács kvtára 25, 26, 42) - A béke útja. Írta Gabriel Wells. Ford. és s.a.r. Uo., 1929. - A Svábhegy. Bp., 1929. - A Főv. Közmunkák Tanácsa tört., 1870-1930. Uo., 1931. - Képek a Hunnia (Csónakázó Egyes.) ötvenéves múltjából, 1882-1932. Uo., 1932. - Ravaszdi róka. Írta J. W. Goethe. M. versbe összefoglalta. Uo., 1932. (Klny. P. Hírl. Vasárnapja) - Árpádházi királyleány atletikai versenye 1263-ban. Uo., 1933. (Az Orsz. Testnev. Tanács kvtára 53.) - Hogyan fest arcképet László Fülöp? Írta A. L. Baldry. Ford. és életr. bev-vel ellátta. Uo., 1936. - Mo. nem volt, hanem lesz. A legszebb m. jelszó tört. Uo., 1937. (Klny. Bpi Szle) - Az ogy. beszéd útja. Előszó Kornis Gyula. Uo., 1939. - A P. Hírl. Vasárnapjának majd a Képes Vasárnapnak színes fedéllapjai 1930-1939. Összeáll. Uo., 1939. - Az első ogy. napló és jegyzőkv. problémája. Uo., 1940. (Az egységes m. gyorsírás kvtára 196.) - A mexikói fiú. Írta Max Brand. (Ford.) Uo., 1941. (P. Hírl. kv-ek 718-19.) - Morley kastély titka. Reg. Írta I. L. Lesueur. 1-2. köt. (Ford.) Uo., 1941. (Uaz 682-83.) - Nőrablással kezdődik. Írta Charles J. Kenny. Uo., 1941. (Uaz 731-32.) - Szellemi kincsesház. Idézetek gyűjt-e. Uo., 1943. - Az Egyetemi lapoknak 1898-99: s-szerk-je, 1899. V. 15-1900. II. 15: szerk-je, szerk. és kiad. 1909. I-1911. VI: a Gyorsírászati Lapokat, 1912-23: a Gyűjtőt. - Álneve: Perneszi. 88

M. társad. lex. 1930:506. - MTA tagajánl. Bp., 1935:45. l. - Nemz. Újs. 1937. III. 2. Arck. - Ker. m. közél. alm. II:928. - Kemény 1942:460. - MIL III:58. - Viczián 1978:262. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)