🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sidló
következő 🡲

Sidló Ferenc (Bp., 1882. jan. 21.-Bp., 1953. jan. 11.): szobrász. - A középisk-t Bpen végezte, szobrászatot Bpen, Bécsben és Münchenben tanult, hazatérve a gödöllői művésztelepen →Kőrösfői-Kriesch Aladárral társulva dolg. s készítette Ferenc József (ur. 1848-1916) koronázási domborművét a marosvásárhelyi kultúrpalota számára. Az I. vh-ban katona. - 1924-48: a Képzőműv. Főisk. mintázás tanára, 1940/41: ig-ja, 1941/43: ig-helyettese. - Bpen alkotta a Nemzeti áldozatkészség szobrát, 1920: az Ellenforradalmi hősök bpi emlékművét, 1920: az elszakított ter-eket jelképező szobrok közül a Nyugat szobrát (1945: a komm-k az előzőkkel együtt eltávolították, fölállításukat 2001: is megakadályozták), IV. Károly (ur. 1916-18), Horthy Miklós kormányzó (1920-44), József főhg. fejszobrát, a Csodaszarvas és a Honfoglalás domborművet az Orsz. Levéltár, I. (Nagy) Lajos kir. (ur. 1342-82) és Hunyadi János kormányzó (1446-53) domborművét a szegedi nemz. emlékcsarnok számára, Szt Imre, Szt Herman és az Alapkőletétel szobrait a gödöllői prem. rháznak, 1933: a bpi Danaidák kútját, István király székesfehérvári, Görgey Artúr miskolci, Madách Imre balassagyarmati szobrát, Kalocsa, Pécs hősi emlékművét, stb. Primavera, Géniusz és Szt István (mindhárom a bpi Szépműv. Múz-ban). 1929: gyűjt-es kiállítást rendezett. - Írásai: Népművelés (1911:320. Városok, házak, bútorok), Képzőműv. (1927:3. sz. A szobor születése), M. Műv. (1936:167. Mestrovic Iván műv-e, 1938:87. Szinyei Merse Pál Társ. jelentése a kiadott díjakról). 88

ML 1935. II:443; 1967. III: 275. - Karczag 1932:856; 1940:163. - Bíró 1955:580. - Száz é. a Képzőműv. Főisk. 1871-1971. 1971:291. (†1954)