Magyar Katolikus Lexikon > S > Sermones dominicales


Sermones dominicales, 1456 k.: a pécsi egyházmegye területén összeállított latin nyelvű prédikációgyűjtemény. - Az egyh. év vasárnapjaira és néhány nagyobb ünnepre 2-2, összesen 123 beszédet, tartalmaz. Szerzője ismeretlen, korábban Mohácsi Dénes pécsi knk-kal azonosították, Tarnai Andor pálos eredetűnek tartja. Két másolatban maradt fenn, a terjedelmesebb példányt a bpi Egyetemi Kvtár őrzi, jelzete: Cod. lat. 98, az 1470: készült második másolat a németújvári ferencesek tulajdonában volt, 2001: a bpi Magyar Ferences Kvtárban van elhelyezve, jelzete: Múz. 13. Mindkét példányban számos magyar glossza olvasható. Legfőbb forrása →Jacobus de Voragine azonos c. gyűjt-e, 45 beszédet kis változtatással innen vett át a szerző. - Kiadásai: ~. Két XV. sz-ból származó magyar glosszás latin codex. Kiad. Sziládi Áron. Bp., 1910. M.E.

ItK 1983:23. (Tarnai Andor: A Bp-Németújvári ~) - Berrár-Károly 1984.