Magyar Katolikus Lexikon > S > Serényi


Serényi János Károly, kisserényi, 1656-tól gr. (†1691. febr. 2.): hadvezér. - A címet szerző S. Gábor fia. I. Lipót engedélyével 1662 e. a pfalzi választófejed. hadiszolgálatában, 1662: egy cs. kir. gyalogezred tulajdonosezr-e, 1682: vezérőrnagy, 1683: az oszmán támadást ért Bécs fölmentésénél megsebesült, altábornagy, egyúttal engedélyt kapott a szövetséges bajor választófejed. közvetlen hadiszolgálatára, a 7000 fős bajor segélyhad élén vett részt Mo. fölszabadításában, így Buda 1686-os visszafoglalásában. 1689: tábornagy, udvari kamarás, v.b.t.t. A hadszíntéren érte a halál. Z.J.

Serényi (1898-ig Steuer) Jenő (Igló, Szepes vm., 1884. szept. 6.-Doberdo, Olaszo. 1915. júl. 15.): ügyvéd, hegymászó. - 1895-1903: a bpi piar. gimn-ban tanult, 1903-07: a bpi tudegy-en joghallg. és drált. 1904/05: a M. Nemz. Múz. gyakornoka, Bpen ügyvédi vizsgát tett, ügyvédjelölt, majd ügyvéd. Az I. vh-ban az 1. honvéd huszárezred híradós hadnagyaként arany vitézségi éremmel tüntették ki, hősi halált halt. - Az Egyetemi Turista Egyes., 1909-ig a M. Turista Egyes. tagja, 1905. II. 17-1915: a Bpi Egy. Turista Egyes. alapító főtitkára, a M. Sí Klub, a M. Sí Szöv. alapító főtitkára, a Jogászok Sportegyes. egyik vez-je. - Főként a Tátrában túrázott, minden jelentős gerincét megmászta. 1907: télen elsőként érte el a Bibircs és 1910: a Fekete-torony csúcsot, 1909: elsőként jutott fel a Csorbai-csúcs É-i falán. - M: A sísport gyakorlati kézikv-e. Bp., 1912. (2. kiad. Átdolg. Hefty Gyula Andor. Uo., 1918) - Hegymászó kalauz. Komornicki Gyulával. Uo., 1914. (A Magas-Tátra részletes kalauza 3.) - M. Sí Klub évkv-e. Szerk. (H.é.n.) - 1903-08: a Keresztény M. Ifj. sportrovat vez-je, 1908-14: a Nemz. Sport (Hó rovatának) szerk-je, 1910: a Turistaság és Alpinizmus alapító társtulajdonosa és főmunk. 88-Bo.J.-Fe.Má.

P. Napló 1915. VII. 31., VIII. 8. - P. Lloyd 1915. VIII. 7. e. sz. - Vasárnapi Újs. 1915:32. sz. (Nekr.) - Turisták Lapja 1915. (Déry József: ~) - Turistaság és Alpinizmus 1915. (~ emlékszám); 1920. (Vigyázó János: ~ emlékének megörökítése) - Polgárdy 1941:176. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)