🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Septimius Severus
következő 🡲

Septimius Severus Lucius (Leptis Magna, Africa, 146. ápr. 11.-Eboracum, Britannia, 211.): Commodus utódaként 193-211: római császár Szt I. Viktor, Szt Zefirinus és Szt Miltiades pápák idejében. - Lovagi családjából több szenátor és konzul került ki. ~ Rómában tanult. Marcus Aureliustól (ur. 161-180) szenátori méltóságot nyert. Különféle áll. és katonai tisztségek után cs. alvezérként Gallia Lugdunensis, majd prokonzulként Pannonia és Sicilia parancsnoka. Commodus cs. (ur. 180-192) a dunai hadak parancsnokává tette. Pertinax (ur. 193) halálakor a saját katonái Carnuntumban (v. Sabariában) cs-rá kiáltották ki, mire ~ azonnal Rómába ment és a szenátus által is elismertette magát. Ezután Pescennius Niger ellen indult, kit a K-i hadak kiáltottak cs-rá. Hosszas ostrom után elfoglalta Byzantiumot, s leverte Pescenniust. Sikerrel harcolt Ny-i vetélytársa, Clodius Albinus ellen, kit 197: Lugdunum közelében vert le. Miután uralmát így biztosította, visszatért Rómába, nem minden kegyetlenkedés nélkül megreformálta a szenátust, s teljes katonai uralmat alapított, sőt külön testőrséget is rendelt maga mellé, főképpen pannoniai katonákból. - Újból K-re indult, legyőzte a parthusokat, 197 végén v. 198 elején elfoglalta főv-ukat, Ktesziphont. 203: hazatérve minden erejét Róma szépítésére s a birod. felvirágoztatására fordította. Pompás épületekkel díszítette a várost, kedvezőbb törv-eket alkotott, különösen a rabszolgákra nézve. Rendezte a prov-kat, sőt újabb gyarmatokat is alapított (Carnuntum, Aquincum, Potaissa). - 208: újabb hadjáratra indult Britanniába fiaival, Caracallával és Getával. A caledoniaiakkal oly sikerrel harcolt, hogy megújíthatta a Hadrianus-féle határt. Mielőtt azonban művét befejezhette volna, állítólag saját fia, Caracalla megmérgezte. - A ker-ekkel kb. 200-ig türelmes volt. A zsidó lázadásokra válaszul betiltotta áttérésüket a kerségre. Üldözése a katekumenokat és az újonnan megkeresztelteket sújtotta. Pl. Alexandriában Leonidasz (Órigenész apja) és a katekétaisk. több növ-e, Karthagóban Felicitas és Perpetua, Galliában Ireneusz, Rómában vsz. Cecília szenvedett vtságot. - Utóda 211: Caracalla. **

Pallas XIV:1074. - Vanyó IV:235. - Pecz II/2:775.