🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Semone eszré
következő 🡲

Semone eszré, Tizennyolc imádság: az izreliták →hitvallás jellegű imádsága. - Babiloni eredetű, a zsidó lit-ban általánosan használják. Az 1-3. imádság dicséret, a 4-15. kérés, köztük a 12. átok, a 16-18. hálaadás. Eredete a templomi lit-ig (Kr. u. 70. előtti időre) megy vissza. Szombaton és ünnepnapokon a 4-16. szakaszt cserélik. - Mindenki saját nyelvén imádkozza, hogy értelmesen tárhassa gondjait Isten elé. - Naponta reggel, délben és este minden izraelita férfinak, nőnek, gyermeknek és rabszolgának is el kell mondania. -

1. Dicséret: Nyisd meg, Uram, ajkaimat! A szám hirdesse dicséretedet! Áldott légy, Urunk, mi Istenünk és atyáink Istene! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, te nagy, erős és félelmetes Isten, legfönségesebb Isten, égnek és földnek Teremtője, oltalmazónk és atyáink oltalmazója, menedékünk nemzedékről nemzedékre! Áldott légy, Uram, Ábrahám oltalmazója!

2. Dicséret: Erős vagy te, megalázod a gőgösöket. Oly hatalmas vagy, hogy ítéletet tartasz ellenségeid fölött. Örökké élsz, és életre támasztod a holtakat. Kibocsátod a szeleket és hullatod a harmatot. Gondoskodsz az élőkről és élteted a halandókat. Egy szempillantás alatt felfakasztod üdvösségünket. Áldott légy, Uram, aki élteted a halandókat.

3. Dicséret: Szent vagy, és félelmetes a te neved. Rajtad kívül nincs senki Isten. Áldott légy, Urunk, szent Isten!

4. Kérés: Atyánk, ajándékozz meg minket kegyelemben azzal, hogy megismerjünk Téged törvényedből belátással és okossággal! Áldott légy, Urunk, aki a kegyelemben a megismerést ajándékozod!

5. Kérés: Uram, téríts vissza magadhoz minket! Meg akarunk térni. Újítsd meg napjainkat, mint korábban! Áldott légy, Urunk, ki a megtérést szereted!

6. Kérés: Bocsáss meg nekünk, Atyánk! Vétettünk ellened. Töröld el gonosz tetteinket! Vesd ki azokat a szemedből! Mert gazdag a te irgalmasságod. Áldott légy, Urunk, ki gazdag vagy a megbocsátásban!

7. Kérés: Tekints nyomorúságunkra! Vezesd harcainkat! Válts meg minket a te nevedért! Áldott légy, Urunk, Izrael Megváltója!

8. Kérés: Gyógyíts meg minket, Urunk, Istenünk, szívünk keserveiből, a kínt és gyötrelmet vedd el tőlünk! Sebeinkre hozz gyógyulást! Áldott légy, Urunk, ki népedben, Izraelben meggyógyítod a betegeket!

9. Kérés: Ó, áldj meg minket, Urunk, Istenünk, áldd meg ezt az évet bőséges terméssel! Sietve hozd el megváltásunk végső esztendejét! Lakasd jól a világot jóságos kincseiddel! Áldd meg kezünk munkáját is! Áldott légy, Urunk, ki megáldod ezt az esztendőt!

10. Kérés: Szólaltasd meg a harsonákat szabadulásunkra! Emelj zászlót szövetségeseink összegyűjtésére! Áldott légy, Urunk, aki Izrael széjjelszórt népét összegyűjtöd.

11. Kérés: Légy újra Bíránk, mint kezdetben, és Tanácsadónk, mint az első időkben! Egyedül te uralkodj rajtunk! Áldott légy, Urunk, ki szereted az igaz jogot!

12. Kívánságok: A hitehagyottnak ne legyen reménye! Az elbizakodott (a római) birodalom gyorsan pusztuljon, még a mi napjainkban! A názáretiek (keresztények) és a többi elpártoltak vesszenek el egy szempillantás alatt! Töröljék ki őket az élők könyvéből, és ne irassanak föl a jámborokkal együtt! Áldott légy, Urunk, ki térdre kényszeríted az arcátlant!

13. Kérés: De éljen a szereteted az igaz prozeliták fölött! Jutalmazz meg minket, azokkal együtt, akik akaratodat teljesítik! Áldott légy, Urunk, az igazak bizodalma!

14. Kérés: Könyörülj, Urunk, Istenünk, gazdag irgalmasságodban Izraelen, a te népeden és városodon, Jeruzsálemen, és Sionon, dicsőséged lakóhelyén, és Templomodon, a te házadon, és a te igaz fölkented, Dávid házának királyságán! Áldott légy, Urunk, Dávid Istene, aki fölépíted Jeruzsálemet!

15. Kérés: Urunk, Istenünk, hallgasd meg imádságunk szavát! Könyörülj rajtunk! Hiszen irgalmas és kegyelmes Isten vagy te. Áldott légy, Urunk, ki meghallgatod az imádságot!

16. Hála: Urunk, Istenünk, lakjál újra a Sionon, és szolgáid újra Jeruzsálemben szolgáljanak neked! Áldott légy, Urunk, akit félelemmel akarunk szolgálni!

17. Hála: Hálát adunk neked Urunk, Istenünk és atyáink Istene, minden jóért, a kegyelemért, az irgalmasságért, amit irántunk tanúsítasz és előttünk atyáink iránt tanúsítottál. És amikor azt mondtuk: most botlik meg a lábunk, a szereteted, Urunk, megtámasztott minket. Áldott légy, Urunk, Mindenható, hálát kell adnunk neked.

18. Hála: Add a te békédet Izraelre, a te népedre, a te városodra és örökrészedre! És egy emberként áldj meg minket! Áldott légy, Urunk, aki békét teremtesz! **

Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel. Ford. és magy. Paul Rissler. Augsburg, 1928:7. - Strack-Billerbeck I:208. - LThK IX:388. - BL:1833.