🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sebők
következő 🡲

Sebők Árkád Ferenc, OSB (Nagyfödémes, Pozsony vm., 1826. aug. 23.-Bakonybél, 1902. dec.19.): gimnáziumi tanár, perjel. - 1842. IX. 15: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1850. VII. 13: fog-at tett, VIII. 6: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1851: a rendi növendékek gör. nyelvtanára, 1852: Esztergomban gimn. tanár, 1858: Tihanyban kvtáros, 1859: Pannonhalmán a gör. nyelv és irod. tanára, 1870: Füssön lelkész, 1873: Tihanyban kvtáros, 1875: házgondnok, 1878-95: Bakonybélen házgondnok, 1881-1901: alperjel is, 1893-95: jószágkormányzó is, 1901: perjel. - Nestroy: Lumpacius Vagabundus ford-át a pannonhalmi papnövendékek mutatták be. Szövegével énekeljük a →Hozsanna 58. énekét - M: Virgil Éneisze. Magyarítá. Esztergom, 1851. - Ölts örömet. József főhg. tiszt-ére. Győr, 1876. - Régi reménységünk. Simor János tiszt-ére. Uo., 1876. - Néma derültségben. Kruesz Krizosztom tiszt-ére. Uo., 1876. - Mily ünnepély fénye. Kruesz Krizosztom tiszt-ére. Uo., 1878. - Emlényfüzér a bakonybéli tp. ... felszentelése alk. Pápa, 1878. - Az anya ékszere. Elb. Baron Fichard után. Győr, 1880. (M. Ifj. Kvtár 16.) - Jenő hg., a török iga megdöntője. Uo., 1881. (Uaz 21.) 88

Szinnyei XII:841. - Balogh 1941:59. - PN 1987:82. (587.)

Sebők Imre (Bp., 1878. jan. 1.-Bp., 1917. dec. 5.): hittanár. - Bpen a piar. gimn-ban éretts., a teol-t 1898: Esztergomban végezte, 1898-1903: Bpen hitokt., 1900. VI. 22: pappá szent. 1902. IV. 6: Rómában teol-ból drált, majd Bpen hittanári és földr-termrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1903-06: a bpi V. ker. főreál, 1906. IX: a VIII. ker. főgimn. hittanára, 1907. IX: egyidejűleg a II. ker. érs. főgimn. és Rákóczi-koll. ig-ja. 1914. VIII. 18-1915. IX: az É-i harctéren táb. lelkész, 1915. X. 2: az esztergomi érs. tanítóképző ig-ja. - A Földr. Társ. megbízásából beutazta Japánt, Mandzsúriát, Mongóliát, D-Oroszo-ot s a Krím-fszg-et a m-ok ázsiai nyomait kutatva, 1911: a SZIT az USA-ba küldte az ottani magyarság pasztorációjának tanulmányozására. 1912: New Yorkban megszervezte a m. kikötői lelkészséget. - 1916: a SZIA IV. o. alapító tagja. - M: Az én naplóm. Bp., 1906. - Öt világrészen keresztül. Útleírás. Uo., 1906. (3. kiad. 1914) - A Szaharában. Uo., 1912. - Tengereken túl. Útleírás. Schultz Auréllal. Uo., 1913. - A sárga kérdés. Uo., 1916. - A fehér ló. Esztergom, é.n. - 1902-06: a Zászlónk főmunk. T.E.

Schem. Strig. 1917:383. - Szinnyei XII:842. - Érs. tanítóképző értes. 1918:3. - MÉL II:612. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Sebők László, ethei (Gyöngyös, Heves vm., 1840. jún. 25.-Gyöngyös, 1881. júl. 20.): plébános. - Gyöngyösön és Egerben tanult. A teol-t Pesten, a KPI-ben végezte, ahol elnöke volt a M. Egyhirod. Isk-nak. 1862. IX. 6: pappá szent. Különböző helyeken kp., 1864: az egri főszegyh. h. hitszónoka, 1866. VIII. 11: tanítóképezdei tanár és hitokt. A teol-n a gör. és héb. nyelv mellett a szentírási értelmezéstant adta elő. 1875. VI. 22: Gyöngyösön plnos és a kat. gimn. érs. biztosa, 1877: alesp. ~ építtette a gyöngyösi kálváriát. - Cikkei: Idők Tanúja (1868), M. Állam (1869), Egri Egyhm. Közl. (1871), Egri Népújs. (1872), Gyöngyös (1872-80, állandó munk.) stb. - Fm: A japáni szt vt-k tört... Eger, 1863. (névtelenül) - Jézus Krisztus élettört... Írta L. Venillot. Ford. Uo., 1865. - A polg. házasság... Uo., 1868. - Téli olvasmányok vegyes tartalommal. Uo., 1873. - A nagyvilág csodái az égen. Népszerű csillagászattan... Uo., 1873. - Gyöngyös és vidéke tört. Gyöngyös, 1881. - Álnevei és betűjegyei: S.L., Vén doctor (Gyöngyös); Kétpataky (Tanodai Lapok, Eger); Nótárus (Egri Népújs., Gyöngyös, M. Állam). 88

M. Sion 1888:943. - Koncz 1892:217. - Szinnyei XII:845. - Heves vm. 1910:399. - Puskás 1980:107.