🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schönwisner
következő 🡲

Schönwisner István (Eperjes, Sáros vm., 1738. dec. 15. - Nagyvárad, 1818. szept. 26.): kanonok, könyvtárnok, régész, egyetemi tanár. - 1756. XI. 3: Bécsben lépett a JT-ba, Nagyszombatban teol-t végzett, Bécsben a rendi növendékek és a Theresianum tanulóinak több évig pref-a. 1773: a JT föloszlatása után fil-t tanult, 1778: bölcsészdr. - 1777. IV. 7: a budai tudegy. kvtárának másodőre, 1777-94: a tudegy. érem- és régiségtan tanára, 1794: az Egy. Kvtár ig-ja. 1781/82: és 1800/01: a bölcs. kar dékánja, 1794/95: a tudegy. rektora. 1802: ternovai c. apát és nagyváradi knk., a bölcs. kar seniora. Aranymiséje után 1818. IX. elején Nagyváradra költözött. - Érem- és pénzkatalógusai forrásértékűek. ~ végeztette hazánkban az első tud-os ásatásokat, amelyek során többek között fölfedezte Aquincumot. Darás János által készített emléktábláját az Aquincumi Múz. falán 1902: leplezték le (képe: Vasárnapi Újs. 1907:35. sz.). - M: De ruderibus Laconici Caldariique Romani. Buda, 1778. - Commentarius geographicus in Romanorum iter per Pannoniae… Uo., 1780. - Itineris Tauruno ad leg. XXX. et commentarii geographici pars II. Uo., 1781. - Ode in laudem balnei Sarisapiensis, Quadriburgium dicti, honoribus Dni Antonii L. B. Sandor de Szlavnicza dicata. Uo., 1783. - Antiquitatum et historiae Sabariensis…libri novem. Pest, 1791. - Adventui principum Josephi archiducis et regni Hungariae palatini et Alexandrae Pavlovnae principis caesareae. Buda, 1800. - Notitia Hungaricae rei numariae… Uo., 1801. - Catalogus numorum Hungariae et Transilvaniae Instituti Nat. Széchenyiani 1-3. r. Pest, 1810. - Appendix ad catalogum numorum Hungariae et Transilvaniae Instituti Nat. Széchényiani. Uo., 1810. - Compendium antiquitatum graecarum. Gimn. tankv. Uo., 1814, 1815, 1818, 1820, 1821. - Compendium antiquitatum romanarum. Gimn. tankv. Uo., 1825. - Kz-ai a bpi Egy. Kvtárban. Jegyei: St., Sch. 88

Orgler József: Pia vota pro incolumitate Stephani Schönvisner. Buda, 1818. - Pauler Tivadar: A bpi egy. rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. - M. Sion 1892:390. - Schem. Mv. 1896:162. - Horváth I.: A bpi m. kir. tudegy. bölcs. karának irod. munkássága. 1780-1895. Bp., 1896. - ItK 1896. (~) - Szinnyei XII:588. (*Eperjes) - Sommervogel VII:857. - Szentpétery 1935:674. (s.v. Schönvizner) - JTÉ 1942:1441. (*Sóvár, s.v. Schőnvizner) - Gulyás 1956:624. - MÉL II:599. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)