🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schönstatt-mozgalom
következő 🡲

Schönstatt-mozgalom, 1914-: lelkiségi mozgalom. - Alapítója Joseph Kentenich (1885-1968) pallottinus pap, aki a Koblenz melletti Vallendar városka (Rajnavidék, No.) Schönstatt nevű városrészében gimn. hitoktató volt. Növendékeivel 1914. X. 18: felajánlást tett a Szűzanyának, hogy az ő segítségével fognak apostolkodni. Az I. vh. után egyre szélesebb körökben terjedő ~ban csoportok szerveződnek családok, nők, férfiak, fiatalok és papok részére. Lelkiségüket a Mária-tisztelet és a mindennapok megszentelése határozza meg. Tanácskozásokkal, lelkigyakorlatokkal és intenzív csoportmunkával ébresztik az ap. felelősséget az Egyházban és a társad-ban. - 2000-ig közel 25 részág, közösségtípus alakult ki: a) ünnepélyes felajánlást tevők 6 világi intézménye: Schönstatti Mária Nővérek Világi Intézménye (világszerte 1963: 2450, 2001: 2800 taggal), Schönstatti Mária Fivérek (1963: 25), Schönstatti Atyák (1963: 600), Schönstatti Nők (1963: 480), Schönstatti Világi Papok, Schönstatti Családok; b) szerzetesi jellegű 6 „szövetséges” intézmény: világi papok, betegek, férfiak, nők, anyák, családok csoportjai; c) a ~hoz tartozó 10 lazább „ligaközösség” és a csak eszmeileg kötődő ún. „zarándokszentély mozgalom”. - Mo-on működik a ~ →Magyar Schönstatt Családok közössége és több kisebb ifj. csoportja. N.D.

LThK IX:457. - Schütz 1988:233. - YIO 1991 I:RR2095. - Györgydeák 1994:63. - ÚE 1999. V. 16; 2001. XI. 11.