🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Santa Maria sopra Minerva
következő 🡲

Santa Maria sopra Minerva (ol. 'Minerva fölötti Mária'): Róma egyetlen gótikus temploma. - Helyén a háború és a bölcsesség istennőjének, Minervának épített tp-ot a Mars-mezőn a győztes hadvezér, Pompeius. Az ehelyett épült Mária-tp-ot Zakariás p. (ur. 741-752) a Keletről menekült bazilita apácáknak adta. Később bencés, 1275: domonkos apácáké lett. A gótikus ~ építését 1453: fejezték be. Az Isaias de Pisa által 1430: faragott főoltár menzája alatt Sziénai Szt Katalin sírja (aki a közeli ktorban halt meg, celláját 1673: áthozták a ~ba). A föltámadt Üdvözítő életnagyságú márványszobra Michelangelo műve (1521). A tp. padozatában Beato Fra Angelico sírja márvány sírkő alatt. A főoltár mögötti kpnában X. Leó (ur. 1513-21) és VII. Kelemen (1523-34) síremléke. A mellékkpnákban 15-17. sz. képek és szobrok. - A tp. előtti téren álló kis egyiptomi obeliszk a Kr. e. 6. sz: készült Ofra fáraó tiszteletére (Jer 44,30). Elefánt tartja a hátán, melyet Bernini rajza alapján Ettore Ferrata (1610-86) faragott. A talapzat fölirata: „Jóllehet az állatok legerősebbje vagyok, mégis türelemmel viselem a súlyos terhet. A bölcs mindent elvisel.” - Az 1. jobboldali mellékkpnában Bertran Szt Lajos OP oltárképe (G. B. Gaulli, 1639-1709), Limai Szt Róza ábrázolásai (Lazarro Baldi, 1623-1703), Veronai Szt Péter oltárképe (Ventura Lamberti, 1651-1721). Az Angyali Üdvözlet-kpna Juan Torquemada OP (†1468) által alapított, szegény hajadonoknak hozományt biztosító egyes. székhelye. Az oltárképen (Antoniazzo Romano [†1508] műve) Szűz Mária az előtte térdeplő 3 fehérruhás lánynak hozományt nyújt. VII. Orbán p. (ur. 1590. IX. 15-27.) erre a szociális egyes-re hagyta minden vagyonát (sírja is itt van). - Az Aldobrandini-kpna Apostolok áldozása-oltárképe Federico Fiori (1528-1612) műve. Az egyik falmélyedésben álló márvány szobrot eredetileg Michelangelo Krisztusnak készítette, de egy zavaró márványér miatt befejezetlenül hagyta; később Nicola Cordier Szt Sebestyénné alakította. A Pennaforti Szt Rajmund-kpna Utolsó Ítélet-freskója Melozzo da Forli (1438-94) alkotása. Az Aquinói Szt Tamás kpnát a 15. sz: Oliviero Caraffa bíb. építtette, festményeit 1488-93: Filippo Lippi készítette. Itt van IV. Pál p. (ur. 1555-59) síremléke is, a Cassignuola testvérek, Giacomo és Tommaso alkotásai. - Az 1449 óta a Capranica család tulajdonában lévő kpnában van Domenico Capranica bíb. síremléke (†1458) Andrea Bregnótól. E kpna őrizte 1430-1855: Sziénai Szt Katalin ereklyéit, aki itt mondta el 1379. III. 25: gyönyörű imáját a Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz. Az oltáron Beato Fra Angelico Mária-képe, a mennyezeten A rózsafüzér titkai Marcello Venusti (1515-78) műve. - A kereszthajó másik végében Szt Domonkos kpnája XIII. Benedek p. (ur. 1724-30) síremlékével, a Tisztaság (Pietro Braccitól, 1700-73) és a Vallásosság (Bartolomeo Pincelottitól, †1740) jelképes szobraival. A síremlékkel szemben Mária a gyermek Jézussal, aki megáldja a 2 kicsi fiút: Ker. Szt Jánost és Szt János evangélistát (vsz. az egyetlen alkotás, mely a 3 gyermeket így ábrázolja), 1670: Francesco Grassia (Franco Siciliano) műve. - A köv. 6 kpna a 16. sz. végén épült, a negyedikbe járt a róm. utcagyerekekkel Néri Szt Fülöp, hogy a Firenzében máglyára vitt Girolamo Savonarola OP szenttéavatásáért imádkozzék. A kpna Üdvözítőt ábrázoló kis oltárképe Perugino alkotása, Szt Sebestyén márványszobrát Mino da Fiesole (1431-84) faragta. **

Tóth 1988:291.