Magyar Katolikus Lexikon > S > San Pietro in vincoli-templom


San Pietro in vincoli-templom, Bilincses Szt Péter-templom: a megbilincselt Szent Péter temploma Rómában (→Péter bilincsei). - A ~ alatt egy 3. sz., oszlopos, apszisos nyílt csarnok alapjai vannak, melyre a 4. sz: baz-t építettek. Az 5. sz: újjá kellett építeni, amihez II. Theodosziosz bizánci cs. (ur. 408-450) és felesége, Eudoxia is hozzájárult, és III. Sixtus p. 440: az „Apostolok temploma”-ként szentelte föl Szt Péter és Pál tiszt-ére. A ~ nevet 501: említik először. - A bilincsekről egy 7. sz. legenda elmondja, hogy Eudoxia csné megtalálta Jeruzsálemben Péter bilincseit, s egy részét Konstantinápolyba, másik részét Rómába küldte leányának, ifjabb Eudoxiának, aki azt a pápának ajándékozta. Mikor a p. az ereklyét Péter római bilincséhez érintette, a kettő összeforrott. - Az ifjabb Eudoxia valóban részt vett a tp. szentelésén, s Péter Rómában őrzött bilincséről 419: Achilles spoletói pp. tanúskodik. A főoltár alatti kriptában üvegbura alatt látható bilincsek tört. hitelessége nem igazolható. Az urnaszerű bronz ereklyetartón Caradosso (1457-1527) két domborműve (Szt Péter csodás jeruzsálemi szabadulása, római elítélése). - 1876: az új főoltár építésekor a kriptában találtak egy 4. sz. szarkofágot (domborművein Jézus és a szamariai asszony, a csodálatos kenyérszaporítás, Péter tagadása és a kulcsok átadása), benne a hét Makkabeus-testvér ereklyéi, melyeket I. Pelagius p. (ur. 553-555) Antiochiából hozott. Az egyik mellékoltár mozaikképe a 680-i pestis után készült. Pestisre emlékeztet egy freskó is, amelyen az 1476: tartott engesztelő körmenet látható, alatta Antonio Pollaiolo (†1498) szobrász és testvére sírja. Az oldalfalban Nicolaus →Cusanus sírja. A szentély jobb oldalán →Michelangelo Mózes-szobra. **

Tóth 1988:380.