🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > San Ignazio-templom
következő 🡲

San Ignazio-templom, Szt Ignác-templom, Róma: Loyolai Szt Ignác szentté avatásakor, 1622: kezdték építeni a jezsuita rendház kápolnájának helyén, Orazio Grassi SJ (1583-1654) tervei alapján. 1722: sztelték fel, kupola és a belső márványdíszek egy részének elhelyezése nélkül. 1773: a r. feloszlatásakor az összegyűjtött márványt más tp-ok számára széthordták. A ~ban van Gonzaga Szt Alajos, Berchmans Szt János és Bellarmin Szt Róbert síremléke (Szt Ignácé az Al Gesùban, a →Jézus nevéről nevezett jezsuita főtemplomban). - A ~ 86x44x30 m-es főhajójával és a „távlatok Michelangelójá”-nak mondott Andrea Pozzo (1642-1709) mennyezetfreskójával a barokk tp-építészet kimagasló alkotása. A freskó közepén Krisztus a kereszttel, alatta az angyalseregtől körülvett Szt Ignác, a Krisztusból áradó fényözön szinte átvilágítja őt. E fény sugarai visszaverődnek a boltozat 4 sarkában ábrázolt 4 világrész (Eu., Ázsia, Afrika, Amerika) jelképeire, fölöttük jezsuita szt-ek (Xavéri Szt Ferenc). A boltozat 2 végében égő serpenyők az angyalokkal Szt Ignác szavára utalnak, melyekkel rtársait küldte a misszióba: „Menjetek! Borítsatok lángba, gyújtsatok föl mindent!” - A különleges optikai megoldás által a szemlélőnek úgy tűnik, hogy a boltozott mennyezeten kiugró sarkok vannak, az alakok lebegnek, sőt lábukat sokszor az űrbe lógatják. A márványpadlón van egy pont, ahonnan ezt teljes egészében lehet szemlélni. Pozzo csaknem 20 é. dolgozott ezen. A másik különleges megoldás a hamis (kifeszített vászonra megfestett) kupola a főhajó és a kereszthajó metszőpontjában (az igazi kupola anyagi okokból nem készült el). Az erősen megrongálódott vásznon Dávid és Góliát, Judit és Holofernész, Sámson, Debora és Sisara alakjai. - A főoltár fölött Jézus Szt Ignácnak mondott szavai: „Ego vobis Romae propitius ero” ('Én kegyes leszek hozzátok Rómában'), alatta a látomás ábrázolása, kétoldalt Xavéri Szt Ferenc és Borgia Szt Ferenc életének egy-egy jelenete. A sekrestyébe vezető helységben a Loyolai Szt Ignác-márványszobor baljában a JT Szabályainak kv-e, lába kígyókat tipor. - A jobb kereszthajóban a Szentségoltár alatt van Gonzaga Szt Alajos lapis lazuliból faragott koporsója; az oltár előtti korláton is 2 liliomos angyalszobor emlékeztet. A bal kereszthajó oltára Berchmans Szt János (1599-1627) ereklyéit őrzi; a halotti urnán a 2 kis angyalszobor (Camillo Gianini) kereszttel, rózsafüzérrel, liliommal és kv-vel; az oltár fölött az angyali üdvözlet domborműve (Filippo Valle, 1740). A Szt Alajos sírja melletti kpnában kristálykoporsóban Bellarmin Szt Róbert (1542-1621). **

Tóth 1988:272.