🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Salgó
következő 🡲

Salgó, Nógrád m.: vár. 1290 u. építtette a Kacsics nb. Salgói család őse. 1450-60: a husziták tartották megszállva. Birtokosai sűrűn változtak. A török közeledtével megerősítették, végvár lett. 1554: Kara Hamza bég csellel elfoglalta. 1593: Fülek elestének hírére török őrsége feladta. Többé nem játszott katonai szerepet, pusztulásnak indult. A szabálytalan alaprajzú hegyi várat később bástyás külső védőövvel erősítették. Romjai Salgótarján közelében állnak. Bá.B.

Kiss 1984:294.

Salgó Charitiana (*Lugos, Krassó-Szörény vm., 1879): szerzetesnő, tanár. - Mat-fiz., keresk. ismeretek, könyvvitel és keresk. levelezés szakos középisk. és polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1904-től tanított, 1941-44: a kolozsvári Marianum r.k. polg. leányisk. ig-ja. 88

Szakokt. évkv. 1942:611. - Polg. isk. tanárok évkv-e 1943:289.

Salgó János (Udvard, Komárom vm., 1828. máj. 25.-Nagysalló, 1893. jún. 1.): plébános. - A teol-t a KPI-ben végezte. 1854. III. 12: pappá szent. Gután, 1856: Kéménden, 1857: Esztergomban kp. 1866. VI. 12: Felsőtúr, majd Karancsság, 1888. VIII. 30: Nagysalló plnosa. - Cikkei többnyire álnévvel jelentek meg. - Írásai: A pesti növendék papság munkálatai (1853: - A teremtés hat korszaka; 1854: A papi nőtlenség fölénye, előnyösebb volta a nős állapot fölött. Írta Du Maistre. Átd.). - M: Tavaszvirág. Imakv. szt Alajos tiszt-ére. Ford. 3 kispap társával. Pest, 1852. - Atala. Reg. Írta Chateaubriand. Átd. Esztergom, 1854. - Árpádházi szt Erzsébet életrajza. Írta Montalabert. Átd. a m. tört-ből vett fölvilágosításokkal. Eger, 1859. - Hadd lássuk őket! A szabad kőművesek mifélék, mit művelnek és mire törekszenek. Írta Segur. Átd. Pest, 1871. - Szentkuti emlék. A Bold. Szűz mátraverebélyi kegyhelyéről. Szerk. Léva, 1889. 88

M. Sion 1886:845. - Zelliger 1893:455. - Szinnyei XII:83.

Salgó Julia, SJC (Székesfehérvár, Fejér vm., 1920. febr. 22.-Bp., 1987. márc. 16.): szerzetesnő. - 4 polgári után felsőiparisk-ban varrást tanult. 1944. V. 5: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1947. I. 1: Kecskeméten tette. A központi házban ruhatáros. r.k.

Salgó Miklós   →Miklós, Salgó