🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sajólád
következő 🡲

Sajólád, Lád, 1950-58: Sajópetrivel egyesítve Ládpetri, 1958: ismét önálló, a Ládpetri név megszűnt, B-A-Z m.: 1. egykori pálos monostor. I. (Nagy) Lajos 1373: Czudar Péternek adta Lád falut. 1387: Czudar Péter, István és György a pálos remetéknek adták Ládon szerzett földjüket, ígérve, hogy ott Sarlós Boldogasszony tiszt-ére monostort alapítanak. Megkapták (Hejő-)Keresztúr falut, Emődön és Mályiban szőlőket, Szederkényben halastavat. 1392: Mária kirné keresztúri jobbágyaikat fölmentette a Mohiban és Zsolcán fizetendő vám alól. 1394: Czudar Pétertől házat kaptak Budán a Mindenszentek u-ban a segesdi ferencesek és a zsámbéki prép. háza között, ezt 1433: Gergely generális vikárius bérbe adta. IX. Bonifáctól 1400: búcsúkiváltságot kaptak, és a perjel 12 időszaki gyóntatót választhatott. 1414: Rákosházafalu, 1444: Luc (Tiszalök) révjének és vámjának pénteki jövedelme, 1454: Egyházaspetri (Sajó-), Korhy és Déta - mindhárom ~ szomszédságában, 1465: Köröm (Kerem) és Bás falvak kerültek birtokukba. 1423: János egri spp. fölszentelte a monostor tp-át, benne 2 oltárt Szt Jakab, Szt Simon és Júdás ap. tiszt-ére, a Szentlélek-kpnát 3 oltárral, a temetőt és a klastrom folyosóját Szt Miklós oltárával. 1461: János generális perjel a Czudarok segítségével befejezte a monostor kerengőjének építését. 1506: itt tett szerz. fog-at Martinuzzi Fráter György, később ládi perjel és vikárius, váradi pp. 1536: húsvét táján Serédi Gáspár felsőmo-i főkapitány emberei kifosztották a monostort, elraboltak 40 szekér bort és élelmiszert. 1559 e. Perényi Gábor foglalta el. Ezután hamarosan elnéptelenedett, de a r. megőrizte birtokjogát. 1570: Bélai Imre újhelyi és ládi vikárius bérbe adta csoltói Basó Mihálynak. 1570-1643: nem lakták szerz-ek. 1611: a nádor kötelezte az új bérlőt, Szentiványi Zsigmondot, hogy a megerősített monostorban 6 lovast és 10 gyalogost tartson. 1643: 2, 1704: 4 szerz. élt a klastromban. 1716: elkezdték a tp. helyreállítását, 1726: orgonát kapott, 1735: elkészült a szekérhíd a Sajón, 1737: befejezték az új emeletes klastrom épületét. 1770: elkészült a Ny-i tp-torony. 1786: a föloszlatáskor 12 szerz. lakta a monostort. Ezután a Vallásalap lett a kegyúr, a tp. és a pléb. az egyhm. birtokába került. 1906 e. a klastrom Ny-i szárnyát lebontották. - Szerz-e volt 1739: Siskovics János, 1740: Sztreszka Márton, 1741: Pehm Henrik; 1752-53: Gindl Gáspár, 1754-55: Szabó Vince, 1756-57: →Országh Lőrinc, 1758-59: Szlabig Fülöp, 1760-61: Nagy László. - 2. plébánia az egri főegyhm. ónódi esp. ker-ében. 1697: alapították. Tp-át 1697: ismeretlen tit-ra sztelték. Mai Sarlós Boldogasszony-tp-át 1735: építették. Org-ját (1/9 m/r, op. 1735.) 1911: a →Rieger gyár építette. Anyakönyvei 1743-tól. Harangjait Bpen 1883(?): 55 cm átm. Walser Ferenc, 1922: 95 cm átm., 1927: 140 cm átm. F. V. Rincker, 1933: 60 cm átm. Szlezák László öntötte. - Kegyura 1880: a Vallásalap. - Filiái 2000: Alsózsolca, Sajópetri. - Lakói 1785: 548 r.k., 12 g.k., össz. 591; 1840: 741 r.k., 37 g.k., 1 ev., 16 ref., 26 izr., össz. 821; 1910: 1205 r.k., 41 g.k., 2 ev., 28 ref., 27 izr., össz. 1303; 1940: 1640 r.k., 106 g.k., 1 ev., 25 ref., 22 izr., össz. 1794; 1983: össz. 2537. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 297 tanuló. H.F.L.-**

Gerecze II:247. - Kisbán II:446. - Szabó László: A ~i pálos ktor tört. (1368-1786). Debrecen, 1940. - DAP I:217. - Miskolci Herman Ottó Múz. Évkv-e 1979:131. (Joó T.) - Borsodi Levtári Évkv. 1985:610. (Bándi Zsuzsa) - Patay 1982. - Soós I:112.