🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sajó
következő 🡲

Sajó (1894-ig Heringer) Sándor (Ipolyság, Hont vm., 1868. nov. 12.-Bp., 1933. febr. 1.): gimnáziumi igazgató, költő. - A középisk-t Selmecbányán, az egy-et Bpen végezte, közben 1 é. katona, 1891-93: a nyitrai polg. és középkeresk. isk. tanára, 1893: az újverbászi gimn. h. tanára. 1895: a bpi egy-en m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1897-1903: a jászberényi, 1903: a bpi III. ker. főgimn. tanára, 1918-30: nyugdíjazásáig a kőbányai Szt László Gimn. (majd főreál) ig-ja. - 1911-18: az Orsz. Középisk. Tanáregyes. főtitkára, 1919: t. elnöke, 1917. XI. 7: a Kisfaludy Társ., 1924: a SZIA III. o. tagja, 1930-32: o. elnöke; 1932. V. 6: a MTA l. tagja. 1920(?)-33: a M. Tanárok Nemz. Szöv-e elnöke. - M: Három év alatt. Versek. Turócszentmárton, 1886. - Fiatal szívvel. Versek. Bp., 1898. - Útközben. Újabb költemények. Uo., 1904. - Zrínyi György házassága. Tört. verses vj. Uo., 1906. - Gordonka. Újabb költemények. Uo., 1910. - Tegnaptól - holnapig. Újabb költemények. Uo., 1920. - M. versek. Uo., 1922. (Zászlónk diákkvt-a 40.) - Szigeti veszedelem. Írta Zrínyi Miklós. Szemelvények. Bev., jegyz. Uo., 1922. (M. Jövő Toldi Kvt-a) - A ma m. költői. Szemelvények élő m. költők lírai terméséből. Szerk. Pintér Jenővel. Berlin, 1924. (4. kiad. 1928) - Muzsikaszó. Újabb költemények. 1920-24. Bp., 1925. - Garay János munkái. Költemények. Szerk. és bev. Uo., 1928. (Élő kv-ek, m. klasszikusok) - Gyertyaláng. Újabb költ. 1925-29. Uo., 1930. - Vál. költemények. Összegyűjt., bev. Bartha József. Uo., 1937. - Szerk. 1894: a Verbász és Vidéke c. hírlapot. T.E.

Új Idők 1903:14. sz. Arck. - Hont vm. 1906:272. (*1898) - Szinnyei XII:47. (*nov. 12.) - SZIA tagajánl. 1924:8. - M. társad. lex. 1930:484. (*nov. 13.) - Sárkány Loránd: ~. Bp., 1931. - Irodt. 1933:115. (*nov. 12.) - SZIA Értes. 1933:90. - Tóth József: ~. Bp., 1934. - Kéky 1936:268. (*nov. 13.) - MIL III:12. Arck. (*nov. 13.) - MÉL II:565. (*nov. 13.) - MTA tagjai 1975:238. (*nov. 13.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)